Mniej ślubów, mniej narodzin

Minął rok, od kiedy zmagamy się z pandemią.
Jaki był ten rok w Urzędzie Stanu Cywilnego. O to pytam panią kierownik USC panią Bernadetę Zamelczyk.
- Był ciężki. Pracowaliśmy głównie zdalnie, aby ustrzec się

Z obrad Sesji Miejskiej

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej, która odbyła się pod koniec marca burmistrz Wojciech Lis złożył sprawozdanie z okresu międzysesyjnego.
Poinformował, że Gminny Żłobek, który jest budowany na ul. Komorowskiej w Wolsztynie zacznie

Rocznica otwarcia domu w Błotnicy..

Rok temu odbyło się uroczyste otwarcie Centrum Domu Dziennego Pobytu Senior+ i Gminnego Żłobka w Błotnicy (gmina Przemęt) z udziałem minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marleny Maląg i wicewojewody wielkopolskiego Anety

Rocznica otwarcia domu w Błotnicy

(gmina Przemęt) z udziałem minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marleny Maląg i wicewojewody wielkopolskiego Anety Niestrawskiej. Gospodarzem uroczystości był wójt Janusz Frąckowiak.

CBA nie dopatrzyło się uchybień

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Wolsztynie, która odbyła się 24 lutego, radni w głosowaniu odrzucili skargę na burmistrza Wolsztyna dotyczącą możliwych nieprawidłowości podczas realizacji umowy dzierżawy terenu należącego do miasta Wolsztyn.

Radny apelował – „nie przeszkadzajmy!

28 stycznia odbyło się zdalne posiedzenie Rady Powiatu Wolsztyńskiego w formie telekonferencji. Obradom przewodniczył przewodniczący RadyPowiatu Janusz Mrozkowiak, który był jedyną osobą obecną w sali sesyjnej. Radny Michał Nowak zaproponował, aby do