Zgubione dokumenty

Nazywam się Larysa Dovhopolova. Jestem lekarzem z Ukrainy. Zgubiłam oryginał dyplomu medycznego oraz dodatku do dyplomu, oryginał dyplomu ratownika bez dodatku, świadectwo (certyfikat) o ukończeniu szkoły średniej oraz tłumaczenie na język polski