Pierwsza konferencja po pandemii – z wykładami o Covidzie – 19 w tle

4 mins read

Nie o wszystkich wydarzeniach w ostatnich miesiącach 2022 informowaliśmy. Będziemy do nich powracać.

Po przerwie spowodowanej pandemią, Stowarzyszenie Naukowe im. Roberta Kocha zorganizowało konferencję pt. ,,Wybrane zagadnienia kliniczne chorych z Covid-19”.

Konferencja odbyła się w sali wykładowej Wyższego Seminarium Duchownym w Obrze. Superior o. Sebastian Łuszczki OMI witając uczestników spotkania, poinformował, że w czasie wojny klasztor zajęło gestapo, a potem był tu szpital dla chorych na gruźlicę. Dodał też, że za czasów Roberta Kocha klasztor był zrujnowany.
Pokazał tablicę, którą Niemcy umieścili na klasztornym murze.


Profesor Anita Magowska oraz pan Adamczak i Jan Koziołek wręczyli profesorowi Stefanowi Grajkowi medal Roberta Kocha i dyplom Honorowego Członka Stowarzyszenia. Laudację wygłosiła pani profesor Magowska. Oto jej treść:

Pan Profesor Stefan Grajek przez wiele lat kierował I Kliniką i Katedrą Kardiologii poznańskiej uczelni medycznej, był też kierownikiem Wojewódzkiej Poradni Nadciśnienia Tętniczego. Jest wybitnym kardiologiem o wielkim doświadczeniu klinicznym, inspiratorem nowoczesnych kierunków leczenia, naukowcem o dorobku w pewnych zakresach pionierskim w skali świata, a także utalentowanym wykładowcą i promotorem młodych kadr medycznych. Jest laureatem wielu nagród, w tym ministerialnych. Ich ukoronowaniem był przyznany w roku przez Rektora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu Złoty Laur Akademicki.

Pan Profesor jest znanym i powszechnie cenionym autorytetem w środowisku kardiologicznym w kraju. Do jego najcenniejszych inicjatyw naukowych zalicza się: transplantacja komórek szpikowych u chorych z ostrym zawałem serca, program wykrywania i monitorowania tętniaków aorty wstępującej i śródpiersia oraz programu leczenia ostrych zespołów wieńcowych, który poprawił w Wielkopolsce dostępność do nowoczesnych metod leczenia ostrego zawału serca.

Wygłoszony przed laty wykład o sercu, jako symbolu uczuć ludzkich, jest dowodem humanistycznych zainteresowań Pana Profesora, dla którego nową dziedziną zainteresowań staje się pisarstwo.

Jest też członkiem – założycielem Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego oraz Stowarzyszenia imienia Józefa Strusia. Należy do Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, w tym jego Sekcji Kardiologii Inwazyjnej, Polskiego Towarzystwa Sereologicznego, International Society for Heart Research, New York Academy of Science, Komisji Krążenia i Oddychania Komitetu Nauk Fizjologicznych PAN.

Mimo ogromu obowiązków, od prawie trzydziestu lat uczestniczy też w działalności Stowarzyszenia Naukowego imienia Roberta Kocha w Wolsztynie. W kompetentny i życzliwy sposób towarzyszy mu we wszystkich inicjatywach, także jako członek Zarządu, a od ponad roku jako Prezydent.

W uznaniu zasług dla Stowarzyszenia Naukowego imienia Roberta Kocha, jego Zarząd uchwalił nadanie Panu Profesorowi godności Członka Honorowego.

Minutą ciszy uczczono pamięć przewodniczącego Stowarzyszenia Ziomkostwa Wolsztyn w Niemczech, śp. Horsta Eckerta, zmarłego 3 listopada 2022 roku.

Burmistrz Jan Koziołek oraz Horst Eckert byli twórcami powstania Muzeum Roberta Kocha w Wolsztynie.

Dzięki samoopodatkowaniu byłych mieszkańców Wolsztyna – Niemców oraz środków własnych Urzędu Miasta udało się to dokonać w ciągu sześciu miesięcy.

Konferencji przewodniczył profesor Stefan Grajek. W pierwszej części konferencji wykłady nawiązywały do osiągnięć Roberta Kocha.

Prof. dr hab. med. Zofia Zwolska mówiła na temat: ,,Czy odkrycie prątków gruźlicy przez Roberta Kocha przyczyniło się do eradykacji gruźlicy”? Prof .dr hab. Anita Magowska, starała się wyjaśnić w swoim wykładzie: ,,Czy postulaty Roberta Kocha były użyteczne w walce SARS-22”.
Druga część konferencji dotyczyła COV-19. Dr hab. med. Szczepan Cofta mówił na temat:,, Pulmunologiczne refleksje COV-19. Zwrócił uwagę, aby osoby, które przeszły Covid-19 badały się, robiły badania spirometryczne. Dr hab. med. Sylwia Sławek-Sznyt przedstawiła zagadnienia: ,,Powikłania zatorowo – zakrzepowe u pacjentów z Covid 19. Dr n.med. Joanna Rybacka- Mossakowska podjęła temat: ,,Profil objawów ze strony układu nerwowego w przebiegu Covid 19”, natomiast mgr Maria Budnik-Szymoniuk, omówiła: ,,Serwis infuzyjny gwarancją jakości indywidualnej opieki”.
Poinformowała, że wolsztyński szpital otrzymał statuetkę za wprowadzenie tego systemu. SP ZOZ wręczono certyfikat w zakresie bezpiecznej linii naczyniowej. Jest pierwszym szpitalem w Wielkopolsce, który dostał to wyróżnienie. Personel medyczny w szpitalu wolsztyńskim wykonuje procedury u pacjentów przy pomocy zamkniętego systemu naczyniowego, co stanowi skuteczną barierę mikrobiologiczną. Ten system polega na tym, że wszystkie procedury wykonuje się w systemie zamkniętym, nie ma kontaktu ze środowiskiem zewnętrznym. Chodzi m. innym o podawanie kroplówek. Zapewnia to bezpieczeństwo personelu i pacjentów.


Podczas dyskusji po wykładach zabrał głos także pan profesor Grajek, który wypowiedział się m. innymi, że jest zwolennikiem szczepień. Sam zaszczepił się. Mimo różnych zdarzających się przypadków powikłań nie zrezygnowałby z nich. Wykładowcy mówili także o pewnych powikłaniach neurologicznych. W konferencji uczestniczyli lekarze, pielęgniarki, dyrektor szpitala SPZOZ, burmistrz Wolsztyna, wiceburmistrz Nowego Tomyśla, starosta powiatu wolsztyńskiego, starosta powiatu nowotomyskiego, członkowie Stowarzyszenia Naukowego dr. Roberta Kocha.

Anna Domagalska

1 Comment

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

Poprzedni

Mediacje jako alternatywny sposób rozwiązywania sporów.

Następny

Powstańcy z Obry walczyli o wyzwolenie Wolsztyna

Ostatnie z

81. rocznica Zbrodni Wołyńskiej

11 lipca minęła 81. rocznica Zbrodni Wołyńskiej. Na łamach ,,Głosu Wolsztyńskiego” publikowaliśmy relacje świadków tych tragicznych