Jubileusz księdza Marka

//
3 mins read

Prawdziwe powołanie jest jak drzewo pielęgnowane w ogrodzie Pana, przynosi dobre owoce. Ta parafraza myśli biblijnej nasunęła się obecnym w czasie dziękczynnej Mszy św. za 25-lecie kapłaństwa ks. Marka Jańskiego, rodowitego wolsztynianina, w dniu 19 czerwca, w rodzinnej parafii pw. św. Józefa Opiekuna Kościoła Świętego. (Dzień 25 rocznicy przyjęcia sakramentu święceń, 24.05.2022 r., przeżywał wraz z kolegami w Katedrze Poznańskiej).

Eucharystia rozpoczęła się uroczystym wprowadzeniem Jubilata do kościoła przez harcerzy z ZHR-u, z zapalonymi świecami, ministrantów i księży. Księdza Marka przedstawił proboszcz ks. Piotr Bartkowiak. Kościół, mimo że Eucharystia odbywała się w nietypowej godzinie 16.00, wypełniony był po brzegi wiernymi, tonął w bieli kwiatów i szat liturgicznych. Wzięli w niej udział księża bliscy Jubilatowi i wiele osób z parafii, w którym ks. Marek dotąd posługiwał: Wolsztyn – Czarnków – Chodzież – Poznań – Krobia – Kościan – Boruszyn – Konarzewo – Wolsztyn.

Podczas mszy grał i śpiewał zespół z Parafii św. Alberta z Kościana, w której ksiądz Marek także posługiwał jako wikariusz. Mszę św. odprawił jubilat w koncelebrze z bliskimi księżmi. Homilię wygłosił ks. Jan Chrzanowski z Czarnkowa, proboszcz pierwszej parafii, w której rozpoczął pracę duszpasterską ks. Marek w roku 1997, zaraz po święceniach. Nawiązał w niej do obrazka wydanego z okazji srebrnego jubileuszu, na którym ks. Marek dziękuje ,,za wszystko” Jezusowi – Jedynemu Kapłanowi oraz siostrom i braciom, bo też jego życie bogate było w działalność duszpasterską, harcerską i kulturalną. Pełnił funkcję jako Kapelan Okręgu Wielkopolskiego Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, nadal jest Duszpasterzem Rodzin Harcerskich, członkiem (przez pewien czas także współprzewodniczącym) Poznańskiej Grupy Ekumenicznej. W dalszej części rozważania, ks. Chrzanowski, nawiązując do wypowiedzi słynnych teologów, mówił o odwadze zawierzenia się Bogu nawet wbrew logice. Mówił też o konieczności dążenia do jedności, bo wszyscy jesteśmy dziećmi Boga i braćmi Chrystusa. Tylko wspólnotą wiary, możemy wypełnić pustkę w naszym życiu.

Po wygłoszeniu homilii ks. Marek wziął mikrofon i stanął na środku kościoła (nawiązując do momentu święceń, kiedy 25 lat temu też stał między ludźmi – „z ludu wzięty i do ludu posłany”), odmówił Modlitwę Powszechną, dziękując za to wszystko czym Bóg Go obdarzył przez spotkanych ludzi i wydarzenia, i prosił w intencjach obejmujących to, co przed nami, wszystkimi zgromadzonymi w kościele i tymi, którzy łączyli się na tej modlitwie duchowo, także dzięki transmisji internetowej. Po Modlitwie Powszechnej w procesji z darami szli mały Franek, Jan, siostrzeńcy Jubilata. Na koniec uroczystości główny celebrans podziękował Panu Jezusowi za łaski, jakimi obdarzył go w ciągu tych 25 lat. Dziękował za biskupów, prezbiterów, diakonów, za rodzinę, wychowawców, instruktorów harcerstwa, przyjaciół, parafian i spotkanych ludzi, dzięki którym umacniała się jego wiara.

Wszyscy biorący udział w uroczystości zostali zaproszeni na poczęstunek pod wiatę edukacyjną do Nowego Młyna. Część uczestników liturgii składała życzenia obok kościoła, pozostali, około 200 osób, skorzystało z zaproszenia.

W otoczeniu pól, łąk, lasów gratulowali przez 1,5 godziny Jubilatowi wytrwania w stanie duchownym i życzyli wielu, wielu pomyślnych dalszych lat, a także wspominali dawne, wspólnie przeżyte chwile.

Ks. Marek Jański angażował się zawsze w sprawy społeczności, wśród której żył.

Już jako licealista w Wolsztynie, wystąpił z propozycją założenia w środowisku Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej i z przyjaciółmi utworzyli pierwszą drużynę ZHR-u w roku 1990. Korzystali ze wsparcia ówczesnych proboszczów ks. Leonarda Szymańskiego i ks. Piotra Markiewicza, a także wikariuszy ks. Tadeusza Naskręta i ks. katechety Romana Turbańskiego.

Redaktorzy ,,Głosu Wolsztyńskiego” miło wspominają jeszcze dziś młodzieńca Marka Jańskiego, który wspólnie z Jarkiem Małym i innymi harcerkami i harcerzami rozprowadzali pierwsze numery ,,Głosu Wolsztyńskiego” w mieście, jak i (dojeżdżając rowerami) w okolicznych wsiach.

Pochodząc stąd, swój jubileusz kapłańskiej służby, ks. Marek, obchodził także z wolsztynianami, na rodzinnej, wolsztyńskiej ziemi.

Księże Marku! Redakcja również składa Ci życzenia dalszych, pomyślnych, owocnych w piękną służbę Bogu i Ludziom, kolejnych lat duszpasterzowania!

Powołanie jest tajemnicą Bożego wybrania, jak mówi nam Boże Słowo:
,,Nie wyście mnie wybrali,

ale ja Was wybrałem i przeznaczyłem na to,

abyście szli i owoc przynosili

i aby owoc Wasz trwał”

J. 15,16

Stefania Mała

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

Poprzedni

Rosnące ceny paliw i węgla – dlaczego jest tak drogo

Następny

Światowy Dzień Uchodźcy

Ostatnie z