W tym dniu wyruszyła Kampania Przemęcka

3 mins read

6 stycznia dla Przemętu już od kilku lat jest wielkim świętem, rozpoczynającym się uczestnictwem w uroczystej Mszy świętej odprawianej w intencji miejscowych bohaterów i mieszkańców. W tym roku przemęcka świątynia zgromadziła wielu wiernych, gości, posłów na Sejm RP Martę Kubiak i Krzysztofa Paszyka , senatora Jana Libickiego oraz wiele delegacji z terenu gminy i powiatu wolsztyńskiego. Przybyły liczne poczty sztandarowe, w tym V Lubuskiego Pułku Artylerii z Sulechowa. Zgromadzonych powitał ks. proboszcz Edmund Jaworski. Powiedział m.in. ,,To rocznica wyjścia Kompani Przemęckiej, to uroczystość, Objawienia Pańskiego (Trzech Króli) cieszmy się z niepodległości. Podczas kazania ksiądz nawiązał do Uroczystości Objawienia Pańskiego. „ My, ludzie, jesteśmy jak Mędrcy szukający istoty życia. Szukamy Chrystusa w dniu powszednim i w trudnym czasie, w dniach chwały Ojczyzny, i w chwili upadku oraz wtedy, gdy narzekamy i gdy jesteśmy dumni (…) Strzeżmy się Heroda (…) Najgorsze jest, gdy człowiek stanie się Herodem.

Prelekcję historyczną wygłosił prezes Towarzystwa Przyjaciół Powstania Wielkopolskiego Antoni Fornalski. „Kilka dni temu obchodziliśmy po raz pierwszy w Polsce nowe święto państwowe: Narodowy Dzień Zwycięskiego PowstaniaWielkopolskiego 1918/1919, które ma upamiętnić zwycięski zryw Polaków przeciw Niemcom w dniu 27 grudnia 1918 r. w Poznaniu. Ma upowszechnić wiedzę o tym wydarzeniu w całym kraju oraz ukazać rolę, jaką odegrała wówczas Wielkopolska w odradzającej się naszej Ojczyźnie po latach zaborów… Dzisiaj w naszym kościele farnym obchodzimy lokalne święto, które jest 103. rocznicą wybuchu Powstania Wielkopolskiego w Przemęcie, w wyniku którego po 126 latach niewoli narodowej pod zaborem pruskim odzyskaliśmy upragnioną wolność, niepodległość.” Pan Fornalski przypomniał lata bezskutecznych zrywów niepodległościowych, germanizacji Polaków i walkę z zaborcą poprzez zakładanie polskich organizacji gospodarczych i towarzystw kulturalnych. Powiedział, że „w Święto Trzech Króli, po mszy południowej z inicjatywy ks. wikariusza St. Kuliszaka, utworzono na naszym Rynku oddział powstańczy- Kompanię Przemęcką liczącą 120 osób, wybraną sponad 500 ochotników, której główny trzon stanowili nasi rodacy. Przybyli w niemieckich mundurach po zakończonej I wojnie światowej. Dowódcą naszej Kompani był nauczyciel szkoły z Radomierza, ppor. rez. J. Wróblewski, a jego zastępcą nauczyciel szkoły z Siekowa ppor. rez. St. Michalski. W tym samym czasie ochotnicy z byłej gminy Bucz udawali się do kompanii powstańczych tworzonych w Wilkowie Polskim, Wielichowie i Śmiglu. Rozpoczęło się wyzwalanie spod jarzma prusko-niemieckiego naszych miejscowości (…). 7 lutego 1919r. wzmocniona liczebnie Kompania Przemęcka do ponad 200 osób, złożyła w tym naszym kościele farnym uroczystą przysięgę na wierność Ojczyźnie, na własny sztandar, który został wykonany przez Polaków z Przemętu i okolic. ..” Prezes Fornalski przedstawił długą drogę walczących, którzy nie poprzestali na walkach powstańczych, ale poszli jako żołnierze utworzonej 100 tys. Armii Wielkopolskiej walczyć o wschodnie granice z bolszewikami. Wzięli udział w słynnej Bitwie Warszawskiej, w sierpniu 1920 roku zwanej Cudem nad Wisłą, przez niektórych historyków zwaną też Poznańskim Cudem nad Wisłą. Przedstawił również ich losy po powrocie do domów. Wspomniał o prześladowaniach, aresztowaniach w czasie II wojny światowej, o wysiedleniach, wywózkach na przymusowe roboty i do obozów koncentracyjnych. „Nasze zwycięskie Powstanie Wielkopolskie, które trwało tylko 52 dni, było największym zwycięskim powstaniem pod zaborami i doczekało się wreszcie swego godnego miejsca w naszej najnowszej historii poprzez uchwalenie niedawno przez parlament dnia jego wybuchu 27 grudnia-Narodowym Świętem Państwowym. Cześć i chwała naszym bohaterskim Powstańcom Wielkopolskim z Ziemi Przemęckiej!”.

Za godne uczczenie tego święta wójt gminy Przemęt Janusz Frąckowiak podziękował posłom, senatorowi, ks. proboszczowi, młodzieży dzieciom, pocztom sztandarowym, delegacjom za liczne przybycie i oddanie hołdu miejscowym bohaterom. Na Rynku odśpiewano Hymn, Rotę. Był apel poległych i salwa honorowa. W uroczystościach wzięli udział żołnierze V Lubuskiego Pułku Artylerii z Sulechowa. Przy pamiątkowych tablicach z nazwiskami bohaterów delegacje złożyły wiązanki kwiatów, zapłonęły znicze. To była wyjątkowa uroczystość i należy dodać, że już od kilku lat ta data 6 stycznia czczona jest przez coraz liczniejszy udział społeczeństwa gminy Przemęt.

Tekst, fot. Alina Napieralska i fot.Waldemar Drotkowski

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

Poprzedni

Nowy żłobek w Wolsztynie

Następny

Czy wiecie, że…

Ostatnie z