XII Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Wolsztynie

1 minuta czytania

W niedzielę 17 października 2021 roku w Restauracji „KAUKASKA” odbył się XII Zjazd Oddziału Miejsko–Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Wolsztynie. Obrady otworzył Prezes Zarządu Oddziału druh Henryk Żok, który na wstępie powitał zaproszonych gości i uczestników  Zjazdu Oddziału. W dalszej części uroczystości minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych strażaków z terenu miasta i gminy Wolsztyn, a trzyosobowa delegacja  udała się pod pomnik „Ku czci zmarłych strażaków powiatu Wolsztyńskiego”,  gdzie złożyła wiązankę kwiatów i zapaliła znicz.
W związku z przypadającą w tym roku 100. rocznicą powstania Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP druh Prezes złożył na ręce wszystkich strażaków podziękowania za społeczną pracę na rzecz ochrony przeciwpożarowej i życzenia wszelkiej pomyślności na następne lata.
Dalszą część Zjazdu poprowadził druh Michał Nowak – Delegat na XII Zjazd Oddziału.
W dalszej części Zjazdu Prezes ustępującego Zarządu Oddziału druh Henryk Żok złożył sprawozdanie z działalności  za minioną kadencję 2016-2021.
Skierował również podziękowania do obecnych za Zjeździe samorządowców – Burmistrza Wolsztyna Wojciecha Lisa, Zastępcy Burmistrza Wolsztyna Tomasza Spiralskiego oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wolsztynie Jarosława Adamczaka. Podziękowania dotyczyły przed wszystkim wsparcia finansowego jakie samorząd Gminy Wolsztyn udziela jednostkom OSP. Mowa tu przede wszystkim o zakupach wozów bojowych oraz budowie remizy w Świętnie.

Na spotkaniu Burmistrz przekazał 15.000 zł na działalność Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Wolsztynie.
Podczas spotkania złoty medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymał Dariusz Antkowiak z OSP Wolsztyn.
Po przedstawieniu sprawozdania przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,  i postawieniu wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi odbyło się głosowanie, w którym ustępujący Zarząd jednogłośnie otrzymał absolutorium.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

Poprzedni

Rolniczy działacze obchodzili jubileusz

Następny

20-lecie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów koła w Siekówku

Ostatnie z

Wieści z biblioteki

Wolsztyńska Biblioteka pozyskała 3 000 zł na zakup nowości książkowych Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Wolsztyn