Dobra współpraca przynosi efekty

3 mins read
Wójt Janusz Frąckowiak

W Przemęcie byłam przed pandemią, więc korzystając jeszcze  z niezłej pogody udałam się tam, by porozmawiać  z wójtem i nie tylko. Przed wejściem zauważam kwiaty. Trzeba przyznać, że siedziby samorządów powiatu wolsztyńskiego przywiązują wagę do ozdobienia w tej formie swoich siedzib.  

Siedziba gminy Przemęt

Po wejściu do Urzędu Gminy Przemęt zatrzymuję się, by obejrzeć film, a właściwie jego fragment, ukazujący gminę  Przemęt. Witając się z wójtem Januszem Frąckowiakiem, gratuluję  organizacji uroczystości 1 września (relację można obejrzeć na naszym portalu). Panie wójcie, obejrzałam, wchodząc do urzędu, fragment filmu reklamującego gminę Przemęt.

– Ten film zrealizowany był w ubiegłym roku i już częściowo jest nieaktualny, ponieważ przybyło wiele nowych i potrzebnych dla mieszkańców gminy inwestycji.

 Zauważyłam nowe rabaty przy urzędzie. Pan wójt zaprasza mnie do okna, by pokazać te, które ozdabiają teren w pobliżu urzędu. Trzeci rok pełni pan funkcję wójta, po wcześniejszym sprawowaniu funkcji starosty.

Zieleń rabaty przy urzędzie gminy w Przemęcie

– Nie tylko ja tu pracuję, ale cały mój zespół: zastępca, skarbnik, sekretarz, przyszli razem ze mną.  

Najważniejsze posunięcia pana i zespołu…

– Najważniejszym zadaniem było utworzenie Żłobka i Domu Dziennego Pobytu w Błotnicy. Ten dom był we wcześniejszych  planach gminy, ale żłobek był naszą inicjatywą.  Już jako starosta zabiegałem o to, aby droga 305 (Wolsztyn-Wschowa) była zbudowana od nowa.

Dzięki dobrej współpracy z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego Wojciechem Jankowiakiem oraz dyrektorem WZDW Pawłem Katarzyńskim jesteśmy dzisiaj świadkami przebudowy drogi i budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Solec-Mochy.

Droga Solec – Mochy

Zauważyłam to..

– Ta droga to najważniejsze zadanie na terenie gminy Przemęt o wartości powyżej 7 milionów złotych, realizowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. 
W roku ubiegłym na terenie gminy miały miejsce prace remontowe na odcinku drogi powiatowej nr 3820P od Przemętu do Bucza. Przebudowa była finansowana z trzech źródeł: Funduszu Dróg Samorządowych – 3.836.314,00 zł, powiatu wolsztyńskiego – 822.067,81 zł  oraz  gmina Przemęt – 822.067,80 zł. 

Ostatnio wiele zamieszania wprowadziła wypowiedź Marszałka Senatu o konieczności likwidacji szpitali powiatowych. Za pana rządów w Wolsztynie powstał nowy budynek szpitala …

– Gdyby nie doszło do rozbudowy szpitala w latach 2016/2017, to sądzę, że dni wolsztyńskiego szpitala byłyby policzone. Nic tylko szpital został rozbudowany, ale i doposażony. Powstał nowoczesny oddział neonatologii , a w oddziale anestezjologii powiększona była liczba łóżek. W budynku, gdzie mieściło się prosektorium, powstały pomieszczenia do rehabilitacji. Został zbudowany SOR.

Dlaczego za pana rządów, jako starosty powiat nie wziął kredytu, a obarczył nim szpital.

– Powiat nie wziął kredytu, ponieważ wtedy mówiło się, że szpitale przejmie państwo, a więc przejęłoby i długi. Nie ma przeszkód, aby powiat wziął kredyt i odciążył szpital. Mówiliśmy przecież, że w Powodowie są grunty, które można sprzedać i  przeznaczyć na spłatę kredytu. W 2018 roku na sesji radni Stanisław Skorupka, czy pan Piotr Krajewski mówili, że jest taka propozycja sprzedaży. Nie należy zapominać, że na rozbudowę  szpitala środki przeznaczyły wszystkie gminy powiatu wolsztyńskiego. Wolsztyn – 5 milionów, Przemęt i Siedlec po 1 milionie złotych, a powiat ponad 4 miliony złotych.

Przemęt jest gminą turystyczną. Czy wielu było turystów w tym roku i jakie przedsięwzięcia podejmuje gmina, by ich przyciągnąć.

– Było ich wielu ze względu na pandemię. Inwestujemy w turystykę. Wyremontowaliśmy wieżę widokową w Siekowie oraz poprawiliśmy  oznakowanie ułatwiające dojazd do niej. Inwestujemy w  plażę gminną w Osłoninie, na której powstała nowa wiata rowerowa oraz samoobsługowa stacja do naprawy rowerów. Na ścieżkach pieszo – rowerowych zamieściliśmy nowe tablice, mówiące o miejscowości , do których prowadzą oraz o atrakcjach turystycznych gminy. Ponadto wymieniliśmy nowe tablice związane z cystersami, które można podziwiać w Przemęcie, Kaszczorze i Wieleniu. Ubolewamy, że w poprzedniej kadencji zlikwidowano wieżę widokową w Olejnicy, ale rozważamy budowę nowej.

Pan wójt mówił o inwestycjach, które w tej chwili gmina podejmuje i o zakupie największego samochodu dla OSP w Kaszczorze, dofinansowanego (pół miliona złotych z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych). Takiego samochodu w powiecie wolsztyńskim nie ma.

Anna Domagalska

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

Poprzedni

Zaproszenie

Następny

Kupuj, co polskie…

Ostatnie z

Nad Dojcą w Wolsztynie

Dwuletnia Stefcia mieszka nad Dojcą w Wolsztynie. Bardzo lubi spacerować nad rzeką, a pogoda sprzed kilkunastu