Prymas Tysiąclecia

/
1 minuta czytania

Godność człowieka uda się uratować tylko wtedy, gdy będzie zachowana żywa wiara w związek człowieka z Jego Ojcem Niebieskim. Jeżeli ten związek się rozerwie, jeżeli ludzie przestaną wierzyć w swoje wspaniałe pochodzenie od Boga, to z tą chwilą człowiek stanie się tylko zwierzęciem pracowniczym i tak będzie traktowany przez najlepsze nawet ustroje polityczne. Dla dobrego i sprawiedliwego i sprawiedliwego traktowania człowieka potrzeba przekonania, że człowiek pochodzi od Boga.

ABC Społecznej Krucjaty Miłości

  1. Szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w nim żyje. Bądź wrażliwy na drugiego człowieka, twojego brata (siostrę).
  2. Myśl dobrze o wszystkich – nie myśl źle o nikim. Staraj się nawet w najgorszym znaleźć coś dobrego.
  3. Mów zawsze życzliwie o drugich – nie mów źle o bliźnich. Napraw krzywdę wyrządzoną słowem. Nie czyń rozdźwięku między ludźmi.
  4. Rozmawiaj z każdym językiem miłości. Nie podnoś głosu. Nie przeklinaj. Nie rób przykrości. Nie wyciskaj łez. Uspokajaj i okazuj dobroć.
  5. Przebaczaj wszystko wszystkim. Nie chowaj w sercu urazy. Zawsze pierwszy wyciągnij rękę do zgody.
  6. Działaj zawsze na korzyść bliźniego. Czyń dobrze każdemu, jakbyś pragnął, aby tobie tak czyniono. Nie myśl o tym, co tobie jest kto winien, ale co Ty jesteś winien innym.
  7. Czynnie współczuj w cierpieniu. Chętnie spiesz z pociechą, radą, pomocą, sercem.
  8. Pracuj rzetelnie, bo z owoców twej pracy korzystają inni, jak Ty korzystasz z pracy drugich.
  9. Włącz się w społeczną pomoc bliźnim. Otwórz się ku ubogim i chorym. Użyczaj ze swego. Staraj się dostrzec potrzebujących wokół siebie.
  10. Módl się za wszystkich, nawet za nieprzyjaciół.

Kardynał Stefan Wyszyński

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

Poprzedni

Bez osłonek

Następny

Uroczystość beatyfikacji Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Ostatnie z