Do 31 sierpnia można składać wnioski w ramach programu „Aktywny Samorząd”

1 minuta czytania

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie, jako realizator pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” przypomina, iż do 31 sierpnia 2021 r. trwa nabór wniosków w ramach Modułu I. W 2021 r. będą realizowane następujące formy wsparcia:

A1  – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu  (dysfunkcja narządu ruchu)
A2   – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (dysfunkcja narządu ruchu)
A3  – pomoc  w  uzyskaniu  prawa  jazdy   (dysfunkcja narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania  z usług tłumacza języka migowego)
A4  – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu  (dysfunkcja narządu słuchu)
B1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów  oraz oprogramowania  (znaczny stopień, dysfunkcja obu kończyn górnych lub wzroku)
B2  – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
B3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów  oraz oprogramowania (umiarkowany stopień, dysfunkcja wzroku)
B4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów  oraz oprogramowania (znaczny lub umiarkowany stopień, dysfunkcja słuchu wraz z trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy)
B5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego zakupionego w ramach programu,
C1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
C2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
C3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
C4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
C5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym  lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego
D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu


 
Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie zobowiązany jest złożyć wniosek w dedykowanym i bezpłatnie udostępnionym  Systemie Obsługi Wsparcia  finansowanym  ze środków PFRON, zwanym dalej SOW,  lub w formie pisemnej wraz z wymaganymi załącznikami, które potwierdzają możliwość uczestnictwa w programie
 
Szczegółowe informacje: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie, ul. Marcinkowskiego 6, 64-200 Wolsztyn, tel. 68 384 35 02  wew. 12 – Dział Obsługi Osób Niepełnosprawnych

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

Poprzedni

Uwaga! Zmiana ruchu

Następny

XXVI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej

Ostatnie z

81. rocznica Zbrodni Wołyńskiej

11 lipca minęła 81. rocznica Zbrodni Wołyńskiej. Na łamach ,,Głosu Wolsztyńskiego” publikowaliśmy relacje świadków tych tragicznych