XXVI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej

1 minuta czytania

W niedzielę rozpoczął się XXVI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Wolsztynie. W kościele pw. Wniebowstąpienia Pańskiego pierwszy koncert zapowiedział dyrektor Wolsztyńskiego Domu Kultury, usprawiedliwiając nieobecność księdza proboszcza i burmistrza.

Dyrektor WDK Jarosław Świrszcz

Dyrektor artystyczny festiwalu prof. Sławomir Kamiński zapowiadał występy artystów i omawiał repertuar. Józef Kotowicz organista i pedagog wykonał utwory między innymi J.S Bacha, Rene Beckera.

Profesor Kamiński od dawna starał się, by na festiwalu wystąpiła Capella Zamku Rydzyńskiego i to ona także zaingurowała tegoroczny festiwal. Kierownik artystyczny Mieczysław Leśniczak omawiał prezentowane utwory. Publiczność gorąco oklaskiwała artystów.

Mieczysław Leśniczak

Anna Domagalska

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

Poprzedni

Koncert w ogrodzie Roberta Kocha

Następny

Sławni wolsztynianie

Ostatnie z

Bez osłonek

Jaki był ten 2021 rok? Niektórzy z nas dokonują bilansu, wspominają najważniejsze wydarzenia. Wśród noworocznych życzeń

To był rok…

2021 rok był Rokiem Rodu Mielżyńskich. W listopadzie relacjonowałam spotkanie młodych historyków w Ostoi, w Chobienicach,

Czy wiecie, że…

Jeszcze w latach 50. ubiegłego wieku, plac wokół kościoła farnego w Wolsztynie, nazywany był ,,cmentarzem przykościelnym”..?

0 0.00