WIEŚCI Z PRZEMĘTU

1 minuta czytania

Jednogłośnie udzielili absolutorium wójtowi Gminy Przemęt

Po przedstawieniu Raportu o stanie Gminy Przemęt za rok 2020, radni podjęli jednogłośnie uchwałę w sprawię udzielenia wójtowi Gminy Przemęt wotum zaufania. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym, sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok, opinią Komisji Rewizyjnej Gminy Przemęt oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu radni Gminy Przemęt podjęli jednogłośnie uchwałę w sprawie udzielenia wójtowi Gminy absolutorium.

Wójt Gminy Przemęt Pan Janusz Frąckowiak podziękował za udzielone jednogłośnie absolutorium. Stwierdził, iż jedynie w atmosferze wzajemnego zaufania możliwa jest owocna współpraca. Wójt podziękował obecnym na sesji radnym Rady Gminy Przemęt oraz pracownikom Urzędu Gminy w Przemęcie.

Wójt otrzymał gratulacje oraz kwiaty od członków Rady Gminy Przemęt reprezentowanych przez przewodniczącego Rady Gminy Panią Elżbietę Witę, wiceprzewodniczącego Rady Gminy Panią Hannę Dobijatę oraz Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Przemęt Pana Jana Rademachera.

1 Comment

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

Poprzedni

W Osłoninie, jak w nadmorskim kurorcie

Następny

Nowe projekty, remonty szkół i dróg. Pomimo trwających wakacji w Gminie Przemęt dużo się dzieje.

Ostatnie z

Remont kładki

Trwa remont kładki nad torami dla pieszych w Wolsztynie.Cieszę się – powiedział burmistrz Wojciech Lis, że

Płacą więcej

Taką informację uzyskali członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej Adamowo w Komorowie (gmina Wolsztyn). Wynika z niej, że opłaty

Światowy Dzień Uchodźcy

Warszawa, 20 czerwca 2022 r. Informacja prasowa Światowy Dzień Uchodźcy. Raport Centrum Edukacji Obywatelskiej: migracje oczami

0 0.00