Czy w tej spółdzielni brak wielkopolskiej gospodarności?

1 minuta czytania

W spółdzielniach mieszkaniowych na walnych zgromadzeniach, spotkaniach członkowie spółdzielni nie zawsze są aktywni. W czerwcowym spotkaniu członków Spółdzielni Adamowo było inaczej. Jedna z uczestniczek zauważyła pewne nieprawidłowości i zaproponowała nawet połączenie spółdzielni, do której należy, ze Spółdzielnią Mieszkaniową ,,Zjednoczenie” w Wolsztynie.

17 czerwca odbyło się Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Adamowo” z siedzibą w Komorowie. Odczytano protokół polustracyjny. Jak ustalono, dotyczył lustracji dokonanej przez lustratora z Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Zielonej Górze – na zlecenie spółdzielni (spółdzielnia do żadnego związku nie należy). Protokół nosił datę 24 czerwca 2018 roku i dotyczył okresu sprawozdawczego 2015-2017. W tej sytuacji został zgłoszony wniosek o przerwanie czytania protokołu, dotyczącego zaszłości, który przegłosowano, by przerwać czytanie go.
Okazało się, że w funduszach spółdzielni nie ma pieniędzy na wnioskowaną przez spółdzielców renowację i rozbudowę placu zabaw dla dzieci. Księgowa na pytanie uczestniczki zebrania, ile wynoszą koszty wynagrodzenia personelu administracyjnego spółdzielni odpowiedziała, że ponad 200 tysięcy złotych rocznie.

Członek spółdzielni złożyła wniosek o przyłączenie się spółdzielni do funkcjonującej na tym samym terenie miasta i gminy Wolsztyn Spółdzielni Mieszkaniowej „Zjednoczenie”. Wniosek był uzasadniony ,,wielkopolską zasadą gospodarności”, z której wynika brak podstaw do funkcjonowania dwóch spółdzielni, w tym samym obszarze i potrzebę cięcia zbędnych kosztów administracyjnych. Wniosek został przegłosowany i przyjęty.

Jak wynika z informacji posiadanej przez spółdzielców, comiesięczne opłaty wnoszone przez nich (ciepła woda, co, fundusze) w obu spółdzielniach są znacznie zróżnicowane. W spółdzielni  „Adamowo” są wyższe niż w innych spółdzielniach.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

Poprzedni

Nowy teledysk „Dilerów Miłości”

Następny

Absolwenci odebrali świadectwa maturalne

Ostatnie z