Boże Ciało, Cuda Eucharystyczne w Lanciano, Sokółce i Legnicy

4 mins read

Już po raz drugi z powodu pandemii procesje w święto Bożego Ciała odbędą się wokół naszych kościołów. W tym dniu wierni przez udział w procesjach oddają cześć Najdroższemu Ciału i Krwi Chrystusa. Podróżując po Włoszech warto odwiedzić Lanciano.
Historia o Cudzie Eucharystycznym jest tu ciągle żywa. Jeden z franciszkanów słysząc, że rozmawiamy po polsku podarował nam folder w języku polskim, w którym odnotowano:

„W VIII w.n.e. w małym kościółku św. Longina Mszę świętą odprawiał pewien mnich z zakonu bazylianów, który w głębi serca wątpił w prawdziwą obecność Pana Jezusa w Eucharystii. I oto ledwie wypowiedział on słowa konsekracji – Hostia przemieniła się w skrwawiony strzęp Ciała, a wino w kielichu zamieniło się w Krew. Hostia, która Ciałem się stała została umieszczona w monstrancji i ma lekko brunatną barwę. Cudowna Krew w postaci grudkoagulatu przybrała kolor brunatno żółtawy. Od 1713 r. Ciało jest przechowywane w artystycznie wykonanej monstrancji z misternie cyzelowaną podstawą. Jest to dzieło neapolitańskich jubilerów. (…)
Święte Relikwie przechowywane były najpierw w kaplicy znajdującej się po prawej stronie głównego ołtarza. W 1636 r. umieszczono je w bocznym ołtarzu nawy głównej Kościoła, w starym relikwiarzu z kutego żelaza. Na marmurowej płycie został wykuty napis upamiętniający to niezwykłe wydarzenie.
W 1902 r. Święte Relikwie zostały umieszczone w marmurowym ołtarzu, gdzie spoczywają do dziś. Od 1574 r. były one przedmiotem badań kościelnych ekspertów. W latach 1970-1971 oraz 1981 próbki pobrane z Cudu Eucharystycznego poddano naukowym badaniom i analizom. Przeprowadził je prof. dr Odoardo Linoli, ordynator Szpitala Riuniti w Arezzo, ekspert w dziedzinie anatomii, histopatologii, chemii i diagnostyki laboratoryjnej. Współpracował on ściśle z prof. dr. Ruggero Bartellim, z Instytutu Anatomii Prawidłowej Uniwersytetu w Sienie. Wyniki analiz przeprowadzonych na próbach z Krwi i z Ciała zostały podane do publicznej wiadomości 4 marca 1971 r. w kościele św. Franciszka w Lanciano. Badania dowiodły ponad wszelką wątpliwość, że Cudowne Ciało jest cząstką ludzkiego ciała.
Cudowna Krew jest ludzką krwią. Cudowne Ciało składa się z tkanki mięśnia sercowego (miocardium).
Ciało i Krew mają tę samą grupę krwi – AB. W składzie Cudownej Krwi zidentyfikowano białka takie same, jak w świeżej krwi ludzkiej. Zidentyfikowano też substancje mineralne tj. chlorki, fosfor, magnez, potas, sód i wapń. Cudowna Krew i Ciało przetrwały w bardzo dobrym stanie 12 wieków, mimo niesprzyjającego działania czynników atmosferycznych i biologicznych. Nie znaleziono śladów konserwacji czy balsamowania”. Wyniki badań można obejrzeć w jednej z sal przykościelnych.

Cud Eucharystyczny w Sokółce

W październiku 2008 roku w Sokółce wydarzył się Cud Eucharystyczny. Podczas porannej mszy w kościele św. Antoniego jeden z komunikantów upadł na ziemię. Ksiądz Jacek udzielając Komunii Świętej upuścił biały opłatek, który upadł na stopień ołtarza. Wydarzenie to bardzo poruszyło kapłana, jednak jedyne co mógł zrobić w tym momencie to podniesienie komunikantu i postępowanie zgodnie z procedurą kościelną. Ta nakazuje umieszczenie hostii w naczyniu liturgicznym i zalanie jej wodą, w celu rozpuszczenia. Zgodnie z liturgią rozpuszczony komunikant nie jest już Ciałem Zbawiciela, którym stał się podczas przemienienia na mszy świętej. Hostia, po wydarzeniach została zalana wodą i przeniesiona do sejfu w kościelnej zakrystii. Po dwóch tygodniach, proboszcz parafii odkrył, iż Hostia nie rozpuściła się mimo upływu tak długiego czasu, a co więcej, w Jej środku powstała krwista plamka. Od tamtej pory, okoliczności tajemniczych wydarzeń w kościele badała już komisja kościelna oraz niezależni profesorowie medycyny. Ci ostatni uznali, iż czerwonobrunatna plamka na Hostii to fragment serca ludzkiego w stanie agonalnym. Komisja kościelna oraz prokuratura uznały, iż w wydarzeniach nie uczestniczyły osoby postronne, a zatem nie można mówić o ingerencji ludzkiej w te wydarzenia.
Komunikant, który 12 października 2008 roku upadł na schodek ołtarza w kościele św. Antoniego w Sokółce stał się widoczną przemianą hostii w Ciało Chrystusa.


2 października 2011 roku w kościele w Sokółce odbyły się uroczystości przeniesienia cudownej Hostii z plebanii do przygotowanego specjalnie miejsca w kościele.
Wielu pielgrzymów przybywa do Sokółki, by modlić się w tym sanktuarium.

Cud Eucharystyczny w Legnicy

25 grudnia 2013 r. podczas sprawowania Mszy św., w Sanktuarium św. Jacka w Legnicy Hostia upadła przy stopniu ołtarza. Kapłan wówczas podniósł ją i umieścił w kielichu z wodą w tabernakulum. Po dwóch tygodniach okazało się, że Hostia pozostała nierozpuszczona, a na jej krańcu pojawiło się przebarwienie. Nastąpił cud Eucharystii, co potwierdziły analizy Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Pomorskiego w Szczecinie w grudniu 2015 r., gdzie udało się wyizolować fragmenty DNA i na ich podstawie ustalić, że „tkanki są pochodzenia ludzkiego i stanowią fragment mięśnia sercowego człowieka, będącego w stanie agonii.


10 kwietnia 2016 r., biskup Legnicki Zbigniew Kiernikowski poinformował wiernych o tym niezwykłym wydarzeniu.
W Sanktuarium św. Jacka relikwia wystawiona jest do publicznego kultu w specjalnie przygotowanej kaplicy obok prezbiterium, po lewej stronie.

Anna Domagalska

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

Poprzedni

Urodzenia

Następny

Procesja Bożego Ciała w kościele pw. Wniebowstąpienia Pańskiego

Ostatnie z