Zapowiedział kontynuację dotychczasowej pracy

1 minuta czytania

7 maja 2024 r. odbyła się I sesja Rady Powiatu Wolsztyńskiego po wyborach. Przewodniczący Terytorialnej Komisji Wyborczej wręczył radnym zaświadczenia, po czym złożyli oni uroczyste ślubowanie. Podjęto uchwałę w sprawie ustalenia sposobu głosowania mającego na celu wybór przewodniczącego Rady Powiatu, starosty, wicestarosty oraz członków Zarządu Powiatu. Przewodniczącym Komisji Skrutacyjnej został pan Roman Andrys. W wyniku głosowania Przewodniczącym Rady Powiatu został pan Michał Nowak, który objął prowadzenie obrad. W dalszej części głosowano nad wyborem wiceprzewodniczących Rady Powiatu. Jako kandydatów podano: pana Wiesława Janowicza, pana Adama Kasprzyka i pana Roberta Szweda. W efekcie wiceprzewodniczącymi Rady Powiatu zostali pan Wiesław Janowicz i pan Adam Kasprzyk. Następnym punktem obrad był wybór starosty. Jako jedynego kandydata na starostę podano pana Jacka Skrobisza, który tę funkcję objął na pięcioletnią kadencję. Wicestarostą został pan Mariusz Silski, a członkami zarządu wytypowano następujące kandydatury: pana Tomasza Tomiaka, pana Wiktora Nowaka oraz pana Hieronima Birka. Wszyscy trzej panowie weszli do Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego. Na koniec przedstawiono sprawozdanie o stanie Powiatu.
Starosta Jacek Skrobisz podziękował za obdarzenie go zaufaniem. Zapewnił, że będzie kontynuował pracę rozpoczętą pięć lat temu, jako starosta. Będzie starał się sprostać tym zadaniom. Te ostatnie pięć lat, według starosty pokazały, że można było stworzyć dobry zespół, który doprowadził do wielu sukcesów. Udało się bardzo wiele zrobić i będzie mógł nadal kontynuować pracę z tym zespołem i również z osobami powołanymi do niego.

Maria Łojek

Najmłodszy radny Maciej Wita
Grażyna Stadler-Szczęsna
Patrycja Pabich
Przewodniczący Michał Nowak
Radny Robert Szwed

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

Poprzedni

Zaproszenie na spotkanie z kandydatem do Europarlamentu w Kopanicy (salka parafialna)

Następny

Protestowało tysiące osób

Ostatnie z