Złożyli ślubowanie

1 minuta czytania
Radni z burmistrzem Dominikiem Tomiakiem i wiceburmistrzem Tomaszem Spiralskim

7 maja 2024 zebrali się w ratuszu nowo wybrani radni i nowy burmistrz Dominik Tomiak, którzy złożyli uroczyste ślubowanie. Pierwszą sesję z nowym składem prowadził Stanisław Piosik, najstarszy radny. Radni złożyli ślubowanie, a nazwiska ich odczytywał najmłodszy z nich, Bartosz Sadowski-Brychcy. Powołano Komisję Skrutacyjną do przeprowadzenia głosowania na Przewodniczącego Rady Miejskiej i jego zastępców. Radni wybrali na Przewodniczącego Rady Miejskiej pana Michała Maruszewskiego, na zastępców: pana Jarosława Wróblewskiego i pana Macieja Maternę. Burmistrz Dominik Tomiak powołał na swojego zastępcę dotychczasowego wiceburmistrza pana Tomasza Spiralskiego, podkreślając dotychczasowe jego zaangażowanie, pracowitość. Zapewnił też, że chciałby stworzyć dobrą drużynę pracującą na rzecz mieszkańców i zaprosił do współpracy. Pan Tomasz Spiralski zdał sprawozdanie o stanie gminy. Podkreślił, że w ostatnich latach wraz z burmistrzem Wojciechem Lisem udało się zrealizować wiele projektów i rozpocząć nowe. Według wiceburmistrza, będą kontynuowane projekty i inwestycje.

Maria Łojek

Komisarz Renata Elimer i najmłodszy radny Bartosz Sadowski-Brychcy
Od lewej radne: Agata Andrys, Maria Piosik i Anna Maria Zyznarska

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

Poprzedni

Nasi przodkowie powinni być inspiracją do działania…

Następny

Festyn Rodzinny

Ostatnie z