Nasi przodkowie powinni być inspiracją do działania…

/
2 mins read

W Wolsztynie obchody 233. rocznicy Konstytucji 3 Maja rozpoczęła Msza święta, zamówiona przez starostę w intencji ojczyzny, której przewodniczył proboszcz ksiądz kanonik Sławomir Majchrzak w koncelebrze z o. Sebastianem Łuszczki OMI. Ksiądz Majchrzak wszystkich powitał i przypomniał historię ustanowienia święta Matki Bożej Królowej Polski, śluby Jana Kazimierza i podkreślił, że Matka Boża opiekuje się Polską od wieków. Jest także patronką Wolsztyna, a jej wizerunek znajduje się w herbie miasta. W kazaniu ksiądz proboszcz nawiązując do Konstytucji 3 Maja przypomniał, że odwoływała się ona do Boga w Trójcy Jedynego. Polska zwątpiła w swoje możliwości. Egoizm, obrona własnych interesów doprowadziła do rozbiorów. Ksiądz przypomniał patriotów skupionych w Konfederacji Barskiej. Polacy mimo wielu lat niewoli przetrwali dzięki wierze i tradycji. Ksiądz Sławomir Majchrzak zaapelował, aby budować dobre relacje między ludźmi mimo różnic poglądów, aby także w w naszej małej Ojczyźnie młodzi ludzie chcieli zakładać rodziny i tu wzrastać. Po mszy, przy pomniku Konstytucji 3 Maja odbyła się druga część uroczystości, podczas której starosta Jacek Skrobisz skierował te między innymi słowa: Dziś, w dniu obchodów święta Konstytucji Trzeciego Maja, spotykamy się jak wielka rodzina, by uczcić jedno z najważniejszych wydarzeń w historii naszego narodu. To dzień, który symbolizuje walkę o wolność, suwerenność i demokrację – wartości, które są fundamentem naszego wspólnego dziedzictwa. Dziś, kiedy obchodzimy to historyczne święto, warto zastanowić się, jakie dziedzictwo zostawili nam nasi przodkowie. Ich walka i poświęcenie dla sprawy wspólnej, ich wiara w ideały wolności i sprawiedliwości, powinny być dla nas inspiracją do działania i zaangażowania w budowę lepszej przyszłości (…)
Drodzy Mieszkańcy, dzisiejsze obchody mają dla nas szczególne znaczenie. Znajdujemy się w obliczu wyzwań, jakie stoją przed nami – nowo wybranymi radnymi rad gmin Wolsztyn, Siedlec, Przemęt i powiatu. Pamiętajmy, że musimy trzymać się razem i wspólnie działać na rzecz dobra wspólnego. Niech święto Konstytucji Trzeciego Maja będzie dla nas inspiracją do jednoczenia sił, budowania wspólnoty opartej na wartościach demokratycznych i poszanowaniu dla każdego obywatela powiatu wolsztyńskiego, pomimo różnic, jakie pojawią się pewnie nieraz w naszych poglądach (…)

Liczne delegacje złożyły kwiaty, a w programie artystycznym wystąpili uczniowie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kębłowie, Powiatowa Wolsztyńska Orkiestra Dęta oraz mażoretki Aura. Przy pomniku wartę pełnili harcerze z wolsztyńskiego hufca.

fot. UP

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

Poprzedni

Do emerytów i rencistów trafią listy dotyczące wypłacanych świadczeń

Następny

Złożyli ślubowanie

Ostatnie z