Rewitalizacja pałacu

1 minuta czytania

Mieszkańcy Wolsztyna nieraz pytali o remont pałacu. Pojawiło się ogrodzenie przed obiektem, dlatego zwróciłam się do pana wiceburmistrza Tomasza Spiralskiego w tej sprawie.

– W dniu 22 stycznia 2024 r. zawarto umowę dla inwestycji pn. „Rewitalizacja zabytkowego budynku pałacowego w Wolsztynie – modernizacja i przebudowa budynku pałacowego z infrastrukturą towarzyszącą”. Firma Remerus Liessen Sp. z o.o. Konserwacja Obiektów Zabytkowych i Miejsc Dziedzictwa Narodowego z siedzibą w Krakowie, która realizować będzie zadanie, wyłoniona została w drodze przetargu, do którego przystąpiło sześciu oferentów z terenu całego kraju. Wyłoniony wykonawca przedłożył najkorzystniejszą ofertę cenową spełniającą kryteria przetargowe. Wartość przedmiotowego zadania zgodnie z umową wynosi 19.950.000,01 złotych brutto. Gmina na ten cel pozyskała dofinansowanie ze środków zewnętrznych w dwóch edycjach rządowego programu Polski Ład w wysokości łącznie 13 mln złotych. Zakres inwestycji to gruntowna modernizacja budynku pałacowego, a realizowane prace obejmować będą branże ogólnobudowlane (wymiana stolarki okiennej, drzwiowej, roboty rozbiórkowe, roboty żelbetowe, roboty murowe, osuszenie fundamentów, izolacja fundamentów, remont i odmalowanie elewacji, posadzki,  sufity, roboty tynkarsko – malarskie, ocieplenie ścian na poddaszu, opaska, montaż windy wewnętrznej), instalacje wodno-kanalizacyjne, sanitarne, c.o., instalacja klimatyzacyjna, przeciwpożarowa, elektryczna, sieci komputerowej, multimediów, odgromowa, oddymiania, kotłownia, instalacja gazu, zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej. Zgodnie z umową prace potrwają do połowy 2025 roku. Po zakończeniu kapitalnego remontu pałac będzie ponownie do dyspozycji mieszkańców i turystów, pełniąc funkcje społeczne, kulturalne oraz turystyczno-wypoczynkowe. Stanie się tym samym wizytówką miasta, nawiązując do lat swojej świetności. Pałac ma pełnić funkcję centrum aktywności społecznej, centrum warsztatowo-szkoleniowe, usługi konferencyjne, edukacyjne, rekreacyjne. Działalność zabytkowego obiektu będzie wielokierunkowa. Celem działania ma być rozwijanie potrzeb społecznych, oświatowych, kulturalnych, artystycznych, sportowych, rekreacyjnych, zdrowotnych. W pałacu będzie można organizować zajęcia dla różnych grup wiekowych, imprezy rozrywkowe, artystyczne, koncerty, wernisaże, konkursy czy wystawy. W obiekcie pałacowym przewiduje się świadczenie także usług gastronomicznych oraz usług noclegowych.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

Poprzedni

Modnisie Wolsztyńskie na trzecim pokazie

Następny

Cześć i chwała Bohaterom! Polska o Was nie zapomni

Ostatnie z

Nad Dojcą w Wolsztynie

Dwuletnia Stefcia mieszka nad Dojcą w Wolsztynie. Bardzo lubi spacerować nad rzeką, a pogoda sprzed kilkunastu