Uczniowie poznawali Polskę

2 mins read

Uczniowie odpoczywają już na wakacjach, absolwenci szkół średnich natomiast oczekuję na wyniki maturalne. W Polsce wielkim powodzeniem cieszył się projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej ,,Poznaj Polskę”.

Czy z tego programu skorzystali uczniowie szkół podstawowych w gminie Wolsztyn?

O to, między innymi, zapytałam panią Monikę Bober, dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty w Wolsztynie.

Ile uczniów szkół podstawowych w naszym mieście i gminie cieszy się wakacjami?
Na terenie gminy Wolsztyn 2764 uczniów z klas I-VIII ze szkół podstawowych cieszy się wakacjami letnimi.

Czy prowadzi się ranking szkół dotyczący wyników nauczania w naszych szkołach?

Gmina Wolsztyn na bieżąco śledzi wyniki egzaminów organizowanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Jednocześnie informuję, że nie prowadzi się rankingu szkół dotyczącego wyników nauczania.

Prawie milion uczniów w Polsce skorzystało z programu Ministerstwa Edukacji i Oświaty ,,Poznaj Polskę”, a szkoły z ,,Laboratoriów przyszłości”? Czy uczniowie z Wolsztyna i gminy skorzystali z tych projektów?

– „Laboratoria Przyszłości” to program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących, szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu 13 szkół z terenu naszej gminy w 2021 roku otrzymało od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży. Łącznie na ten cel wydatkowano 955.500,00 zł.

„Poznaj Polskę” to przedsięwzięcie z którego w roku szkolnym 2021/2022 skorzystały 4 szkoły podstawowe: Szkoła Podstawowa nr 1 w Wolsztynie , szkoła podstawowa nr 2, szkoła podstawowa we Wroniawach i szkoła w Obrze. Dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę” było przeznaczone na organizację sześciu wycieczek dla 212 uczniów szkół podstawowych do Gdańska, Gniezna, Warszawy, Wrocławia oraz Zielonej Góry. Gmina Wolsztyn w ramach ww. przedsięwzięcia wykorzystała dofinansowanie w wysokości 37.690,40 zł.

Z kolei w roku szkolnym 2022/2023 z programu „Poznaj Polskę” skorzystało osiem szkół podstawowych. Szkoły podstawowe nr 1, nr 2, nr 3 w Wolsztynie, we Wroniawach, Starym Widzimiu, w Obrze, w Świętnie i Kębłowie. Dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę” było przeznaczone na organizację 14 wycieczek dla 563 uczniów szkół podstawowych do Warszawy, Wrocławia, Torunia, Krakowa i Kudowy Zdrój, Karpacz. Gmina Wolsztyn w ramach ww. przedsięwzięcia wykorzystała dofinansowanie w wysokości 122.289.81 zł.
Parę lat temu narzekano, że nauczyciele będą bez pracy. Okazuje się, że w niektórych szkołach brakuje nauczycieli. Czy tak rzeczywiście jest w naszej gminie?

Jeżeli chodzi o kwestie nauczycieli można zaobserwować braki kadrowe w szczególności w zakresie nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz pedagogów (często są to cząstki etatów).

Bardzo wiele pieniędzy ministerstwo przeznaczyło na remonty i rozbudowę szkół. Czy gmina Wolsztyn skorzystała z tego programu?

– Gminie Wolsztyn udało się otrzymać dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład środki na remont następujących placówek: Szkoła Podstawowa w Świętnie, Przedszkole nr 1 w Wolsztynie, Szkoła Filialna w Starej Dąbrowie oraz Szkoła Podstawowa nr 3 Wolsztynie.

Zazwyczaj wakacje to czas właśnie prac w szkołach, czy tak będzie też i w naszych placówkach szkolnych?

W okresie wakacji w szkołach odbędą się drobne remonty polegające na malowaniu sal i pomieszczeń itp.

Dziękuję za odpowiedź na pytania

Anna Domagalska

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

Poprzedni

Poznański Czerwice 1956 rok

Następny

Grad Prix Wielkopolski w pływaniu długodystansowym wróciło do Wolsztyna

Ostatnie z

Wieści z biblioteki

Wolsztyńska Biblioteka pozyskała 3 000 zł na zakup nowości książkowych Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Wolsztyn