Wojewoda podpisał decyzję o budowie obwodnicy Żodynia – gmina Siedlec

/
1 minuta czytania

W poniedziałek, 20 marca wojewoda wielkopolski Michał Zieliński, podpisał w Siedlcu decyzję o budowie obwodnicy w Żodyniu w ciągu drogi krajowej nr 32. Inwestycja będzie zrealizowana w ramach Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030, w którym ujętych zostało osiem obwodnic wielkopolskich miast.

Inwestycja obejmuje zaprojektowanie i budowę obwodnicy miejscowości Żodyń w ciągu drogi krajowej nr 32 na odcinku zlokalizowanym w powiecie wolsztyńskim na terenie gmin Siedlec. Projekt obejmuje wykonanie ok. 3,3 km nowego odcinka drogi krajowej nr 32, dwóch skrzyżowań – rondo, dodatkowych jezdni oraz dróg gminnych obsługujących tereny przyległe, zjazdów oraz infrastruktury dla pieszych i rowerzystów, a także przebudowę kolidującej z inwestycją infrastruktury technicznej – wycinka drzew i krzewów oraz nasadzenia drzew.

To obwodnica bardzo wyczekiwana przez mieszkańców, bo przede wszystkim wyprowadza ruch tranzytowy z Żodynia. Pozwoli to na mniejsze obciążenie dla mieszkańców, zwłaszcza jeśli chodzi o hałas spowodowany przez ten rodzaj transportu – podkreśla wojewoda wielkopolski Michał Zieliński. – Dzięki obwodnicy zwiększy się także bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego i samych mieszkańców Żodynia.

W związku z nadaniem decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, wydanie decyzji uprawnia inwestora – Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, do rozpoczęcia robót budowlanych.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

Poprzedni

Zaproszenie

Następny

Powitali wiosnę

Ostatnie z

Kluczewo przyciąga graczy

Stowarzyszenie Kopa Sportowego „Kontra” w Kluczewie, w niedzielę 3 marca zaprosiło na pierwszy turniej rundy wiosennej

Rewitalizacja pałacu

Mieszkańcy Wolsztyna nieraz pytali o remont pałacu. Pojawiło się ogrodzenie przed obiektem, dlatego zwróciłam się do

Ważny komunikat

Dragon-24 – wojsko na największych, planowych ćwiczeniach Zwracamy się z apelem do społeczeństwa – prosimy zachować