Dziś obchodzimy XXII Dzień Papieski

/
1 minuta czytania

Z tej okazji przypominamy fragment Homilii św. Jana Pawła II, które skierował do rodzin, na zakończenie II Światowego Spotkania Rodzin w Rio de Janeiro w październiku 1997 roku.

,, Rodzina jest dziedzictwem ludzkości, gdyż zgodnie z Bożym zamysłem właśnie dzięki niej ma trwać na ziemi obecność człowieka. W rodzinach chrześcijańskich, opartych na sakramencie małżeństwa, wiara w cudowny sposób oświeca oblicze Chrystusa i promieniuje blaskiem prawdy, która napełnia światłem i radością rodzinne wspólnoty żyjące zgodnie z Ewangelią.

Niestety, rozpowszechnia się dziś w świecie fałszywa wizja szczęścia, nierealna i płytka, która przynosi jedynie gorycz i rozczarowanie. Do szczęścia nie można dojść drogą wolności pozbawionej prawdy. Jest to bowiem droga nieodpowiedzialnego egoizmu, który dzieli i rozbija rodzinę i społeczeństwo.

To nieprawda, że małżonkowie są zniewoleni przez własną ułomność i dlatego nie potrafią dochować dozgonnej wierności całkowitemu darowi z siebie, jaki złożyli sobie nawzajem! Bóg, który powołał was, byście żyli złączeni «w jednym ciele», w jedności ciała i duszy, w jedności całego życia, daje wam moc dochowania wierności. To ona uszlachetnia wasz związek i uwalnia go od groźby zdrady, która pozbawia godności i szczęścia, wprowadzając do rodziny podziały i urazy, których ofiarami są przede wszystkim dzieci. Najlepszą obroną jedności rodziny jest wierność, będąca darem Boga wiernego i miłosiernego – wierność w miłości odkupionej przez Niego samego…”.

Tradycyjnie w tym Dniu Papieskim w parafii Św. Józefa w Wolsztynie przed kościołem można było kupić kremówki.

Kremówki lubił Jan Paweł II, wspominał o tym będąc w Wadowicach. Przybywający tam turyści w kawiarniach od tego czasu pytają się o kremówki.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

Poprzedni

Nowy rok akademicki UTW

Następny

Okupacja niemiecka w Wolsztynie

Ostatnie z

Nad Dojcą w Wolsztynie

Dwuletnia Stefcia mieszka nad Dojcą w Wolsztynie. Bardzo lubi spacerować nad rzeką, a pogoda sprzed kilkunastu