Nowy rok akademicki UTW

/
2 mins read

6 września 2022 r. był ważnym dniem dla słuchaczy Uniwersytetu III Wieku z Wolsztyna w Inauguracji Nowego Roku Akademickiego. Uroczystość prowadziła Gabriela Szrama. Wśród gości przybyłych do WDK, pod adresem których padły słowa szczerych podziękowań, znaleźli się przedstawiciele starostwa: między innymi Witold Składanek, Adrian Śmiałek, Dorota Gorzelniak i Jarosław Frąckowiak oraz burmistrz Wolsztyna Wojciech Lis, dyrektor Instytutu Psychologii i Zarządzania z Poznania dr Filip Szymczak oraz dyrektor PKO BP Zenon Wiśniewski. Zaszczycił też swoją obecnością ojciec prowincjał Sebastian Łuszczki OMI z WSD w Obrze. Miłą niespodzianką było przybycie Grażyny Pogonowskiej-zastępcy burmistrza Nowego Tomyśla, która wcześniej już poznała naszych studentów, bo na progach nowotomyskiego urzędu witała ich i oprowadzała po „swoich” włościach. Swoją obecnością na inauguracji radość też sprawiły przedstawicielki współpracującego z wolsztyńskim UTW Przemęt – Jadwiga Kasperska i Barbara Jaskulska. Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych – byłej prezes UTW Marii Koziołek i jej serdecznej koleżanki, skarbnika UTW Zofii Grzybowskiej.
Na ceremonię zaproszono córki pani Marii – Justynę Mikołajewską i Ewę Kozicę.

Corocznym zwyczajem wszyscy powstali i wysłuchali studenckiej pieśni himnicznej Gaudeamus igitur ( łac. „Radujmy sie więc”), śpiewanej podczas uroczystości akademickich, a powstałej w XIII lub XIV stuleciu w środowisku uniwersytetu w Heidelbergu lub Sorbony.

Prezes UTW Adam Cukier złożył sprawozdanie z działalności
w minionym roku akademickim i przybliżył planowane zadania w rozpoczynającym się. Z humorem wybrnął ze stresującej sytuacji awarii sprzętu komputerowego. Po rozwiązaniu problemu (z pomocą pospieszył burmistrz) poproszono o wykład prof. Hannę Mamzer z Wydziału Socjologii UAM, zajmującą się tematami dotyczącymi m.innymi kultury, socjologicznymi aspektami tożsamości. Interesują ją relacje pomiędzy ludźmi i innymi gatunkami. Wykład dotyczył niewerbalnej komunikacji miedzyludzkiej. Długa jest lista przynależności prelegentki do stowarzyszeń, komisji, pełnionych funkcji. Pani profesor działa na arenie międzynarodowej jako koordynatorka i uczestniczka projektów oraz wykładowczyni w wielu krajach Europy, Azji, Afryki, Ameryki Płd., Stanów Zjednoczonych. Podczas wykładu zaznaczyła m.innymi, że działa na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz w sprawach dotyczących podnoszenia dobrostanu zwierząt jako biegły sądowy z tego zakresu przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu. Obiecała, że przybędzie z kolejną prelekcją do Wolsztyna.

Na zakończenie podjęto wszystkich kawą, ciastem i kanapkami. Rozmowom nie było końca.

Elżbieta Kopowska – Woźna

zdjęcia: Elzbieta Kopowska – Woźna i Andrzej Hedko

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

Poprzedni

Trwa budowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Wolsztynie

Następny

Dziś obchodzimy XXII Dzień Papieski

Ostatnie z

81. rocznica Zbrodni Wołyńskiej

11 lipca minęła 81. rocznica Zbrodni Wołyńskiej. Na łamach ,,Głosu Wolsztyńskiego” publikowaliśmy relacje świadków tych tragicznych