Dwie spółdzielnie – różne stawki

/
2 mins read

W dniu 28 czerwca br. miało miejsce Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Adamowo” z siedzibą w Komorowie.

– Spółdzielnia (SM) zrzesza mieszkańców pięciu bloków położonych w Wolsztynie przy ul. Żeromskiego, w których znajduje się 100 mieszkań oraz czterech bloków położonych w Komorowie z 115 mieszkaniami.

– Mieszkańcy przed Walnym Zgromadzeniem otrzymali notatkę informacyjną o miesięcznych kosztach ponoszonych na utrzymanie mieszkań. Informacje zawarte w ulotce określały miesięczne koszty dla przeciętnego mieszkania w funkcjonującej na terenie Wolsztyna SM ,,Zjednoczenie” oraz dwóch spółdzielni w Poznaniu i koszty wyliczone dla spółdzielców przy ul. Żeromskiego. Ulotka nie zawierała informacji o opłatach na Komorowie, które są wyższe od tych na Żeromskiego.

Okazuje się, że opłaty ponoszone przez członków spółdzielni ,,Adamowo” są odpowiednio wyższe od ustalonych przez SM ,,Zjednoczenie” odpowiednio o 52%, a przez obydwie SM w Poznaniu o 47%.

– Wydaje się, ze podane informacje miały wpływ na liczebność zgromadzenia, które na jego początku określało się liczbą 79 członków, a z uwagi na czas jego trwania i jak gdyby celowe przeciąganie do sześciu godzin zamknęło się liczbą prawie o połowę mniejszą.

– W przyjętym porządku zgromadzenia dopiero na koniec miało miejsce przegłosowanie uchwały o połączeniu SM ,,Adamowo” z SM ,,Zjednoczenie” w Wolsztynie na wniosek przegłosowany na Walnym Zgromadzeniu w ubiegłym roku, którego uzasadnieniem były wysokie koszty administracyjne SM ,,Adamowo”. W toku zebrania ustalono, że koszty te jeszcze wzrosły do kwoty 240.000 zł za ubiegły rok (wg informacji księgowości).

– Dziwne to było zebranie, na którym przewodniczący, członkowie Zarządu SM i Rady Nadzorczej przeszkadzali Komisji Skrutacyjnej w liczeniu głosów (przesadzanie uczestników, kilkakrotnie przeliczanie głosów, komendy dla głosujących do powstawania), a nadto przedstawiali wizję abstrakcyjne wysokich kosztów połączenia obu spółdzielni (scenariusz jak w filmach St. Barei).

– Na zebraniu doszło do ścierania się poziomów świadomości prawnej, rzetelności i manipulacji – co prowadziło do chaosu i przedłużenia obrad i braku działań dyscyplinujących przewodniczącego, który nie zachował neutralności.

-Na zgromadzeniu odczytano dwa lakoniczne polustracyjne wnioski sporządzone przez lustratora w liście z 26 listopada 2021 roku, które nakazują dostosowanie się do obowiązujących przepisów. Lustrator działał na zlecenie SM ,,Adamowo”, ponieważ spółdzielnia ma obowiązek poddania się, co 3 lata lustracji, a nie przynależy do żadnego Regionalnego Związku Lustracyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych – tak jak SM ,,Zjednoczenie”, mimo stosunkowo niskich składek (od 600 do 2000 zł rocznie).

– Powyższa sytuacja z pewnością nie wpływa na przejrzystość działań SM ,,Adamowo”.

– Rezultatem Walnego Zgromadzenia było nieudzielanie absolutorium Zarządowi i odwołanie członków zarządu w tajnym głosowaniu, mimo usiłowań przesunięcia tego głosowania na inny termin. Żaden z członków zarządu nie jest członkiem spółdzielni, co może mieć wpływ na jego stanowisko w zakresie wysokości ustalonych opłat.

– Do przegłosowania ,,na tak” uchwały o połączeniu obu spółdzielni -większość 2/3 głosów zabrakło, za przykładem przewodniczącego zebrania, czterech głosów. Zatem zasada wielkopolskiej gospodarności tratującej o cięciu zbędnych kosztów znów nie zatriumfowała.

Zatem obecnie zachodzi potrzeba zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i podjęcia stosownych uchwał w zakresie sensownego zarządzania SM ,,Adamowo”.

Uczestnik zebrania – nazwisko do wiadomości redakcji

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

Poprzedni

Niskie podatki: Kto zapłaci od lipca wyższe zaliczki i dlaczego?

Następny

Remont kładki

Ostatnie z