Elżbieta i Tomasz Jazdonowie wśród laureatów

/
2 mins read

Jednym z laureatów zostali Elżbieta i Tomasz Jazdon.

Oto, co powiedział pan Tomasz, po otrzymaniu Statuetki Siewcy:

Dziękuję za to, że praca rolnika jest doceniana i uszanowana, że organizowane są tak piękne konkursy. Zawsze nas rolników mobilizujeto jeszcze bardziej wydajnej i efektywnej pracy.

Być rolnikiem to wielka rzecz – dla mnie – pasja. Codziennie mogę obserwować wyniki swojej pracy i zawsze cieszy mnie plon. Moim obowiązkiem jest produkować tak, aby owoce mojej pracy były zdrowe, bezpieczne,smaczne dla konsumenta i mogły konkurować z żywnością z zagranicy. A nadwyżki z eksportu zasilały państwo.

Zdaję sobie sprawę z odpowiedzialności, jaka dziś ciąży na rolnikach. To między innymi od nas zależy dobrobyt narodu i jego wyżywienie. W naszych rękach jest największy skarb – ojczysta ziemia. Ziemia,o którą walczyli nasi przodkowie, przelewali za nią krew, utrzymali ją, żyli z niej i dbali o nią. Zdaję sobie sprawę iż użytkuję ją tylko tymczasowo, tylko za mojego życia. I muszę ją w należytym dobrostanie i kulturze utrzymać, by rodziła i karmiła następne pokolenia. By zawsze była w polskich rękach.

Konsumentów proszę o patriotyzm i wybieranie tego, co polskie – bo nasze jest lepsze – to gwarantuje nam opłacalność produkcji, a rządzących, by rolników polskich wspomagali i tak stanowili prawo, aby nas wspierało i broniło – dla dobra Ojczyzny.

Jeszcze raz dziękuję

Szczęść Boże!

Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego wręczył tradycyjne Statuetki Siewców zwycięzcom konkursu Wielkopolski Rolnik Roku 2021. 

Do konkursu, który od samego początku jest organizowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, rolników zgłaszają m.in. Rady Powiatowe Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Jest to wyjątkowe w skali kraju i największe w regionie przedsięwzięcie promujące wielkopolskie rolnictwo.

W konkursie mogą uczestniczyć rolnicy, którzy prowadzą gospodarstwo rolne od co najmniej siedmiu lat i są producentami: rolniczych surowców i żywności nieprzetworzonej oraz przetworzonej, warzyw, owoców i roślin ozdobnych, materiału hodowlanego i zarodowego, materiału siewnego i szkółkarskiego, wikliny, trzciny, roślin leczniczych i innych. W tym roku do rywalizacji przystąpiło 45 gospodarstw. Laureaci otrzymali tytuł Wielkopolskiego Rolnika Roku, statuetkę Siewcy, a także nagrodę finansową w wysokości 15 tysięcy złotych.

Zadanie wyłonienia najlepszych wielkopolskich rolników powierzone zostało Kapitule Konkursu, której przewodniczy prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak, reprezentujący Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.
 Kapituła zakwalifikowała do konkursu 20 rolników, którzy prezentowali wyjątkowo wysoki poziom produkcji rolniczej, stosowali nowoczesne technologie, odznaczali się dobrą organizacją pracy, wysoką estetyką gospodarstw, uzyskiwali wysokie efekty ekonomiczne, przejawiali troskę o środowisko naturalne.

Konkurs trwale wpisał się w kalendarz wydarzeń związanych z wielkopolskim rolnictwem i cieszy się ogromnym zainteresowaniem i to nie tylko rolników, ale też władz terenowych oraz organizacji rolniczych. W trakcie 20 lat wzięło w nim udział ponad 1300 rolników, natomiast Statuetkę Siewcy otrzymało łącznie 195 osób. Gospodarstwa nagrodzone w konkursie są wizytówką wielkopolskiego rolnictwa i reprezentują szeroki wachlarz kierunków produkcji rolnej. Odznaczają się przede wszystkim wysokim poziomem produkcji rolniczej, stosowaniem nowoczesnych technologii oraz dobrą organizacją pracy i estetyką gospodarstw.

Pan Tomasz Jazdon kontynuuje dzieło swoich rodziców. I tym się też podzielił:

– Moi rodzice Gertruda i Adam Jazdonowie, związali swoje życie z pracą na roli i tak nas wychowali, abyśmy również swoje życie związali z rolnictwem.

Obserwując pańską działalność można powiedzieć, że takie wychowanie przyniosło owoce.

– Oby następcy chcieli kontynuować to, co zaczęli nasi rodzice.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

Poprzedni

O zawodach kajakowych, ze wspomnieniem o olimpijce Katarzynie Weiss

Następny

Ostatnie z

Nad Dojcą w Wolsztynie

Dwuletnia Stefcia mieszka nad Dojcą w Wolsztynie. Bardzo lubi spacerować nad rzeką, a pogoda sprzed kilkunastu