30 mld dla samorządów w ramach Programu Inwestycji Strategicznych

/
1 minuta czytania

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce. Dodatkowo, gminy popegeerowskie mogą także złożyć wniosek o dofinansowanie realizowanych inwestycji w naborze wniosków dla gmin popegeerowskich (Edycja trzecia – PGR).

Druga edycja naboru wniosków rozpoczęła się 28 grudnia 2021 r. i trwała do 11 marca 2022 r. do godz. 17.00. W czasie drugiego naboru każda JST czy związek JST mogła zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie, w tym:

– 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 65 mln zł

– 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 30 mln zł

– 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 5 mln zł

Program Inwestycji Strategicznych to dofinansowanie na budowę i modernizację m. in. dróg, szkół, przedszkoli i żłobków, ścieżek rowerowych oraz infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.

W edycji tej samorządom przyznano dofinansowanie o wartości 30 mld złotych. Dofinansowanie przynajmniej jednej zgłoszonej inwestycji otrzyma 98 proc. samorządów w Polsce. Wartość drugiej edycji programu była więc wyższa niż pierwszej, w której samorządy otrzymały 23,8 mld złotych.

W powiecie wolsztyńskim dofinansowania otrzymały następujące inwestycje:

Powiat Wolsztyński

– 4 470 472,01 z – budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Bohaterów Bielnika, Poniatowskiego, i Niałeckiej w Wolsztynie

– 17 670 601,98 zł – przebudowa drogi powiatowej nr 3821P Wieleń – Osłonin

Gmina Wolsztyn

– 5 000 000,00 zł – rewitalizacja zabytkowego budynku pałacowego w Wolsztynie – etap I

– 8 075 000,00 z – budowa i modernizacja obiektów kubaturowych pełniących funkcje oświatowe i kulturalne w gminie Wolsztyn wraz z budową sieci wodociągowej do m. Nowa Obra

Gmina Przemęt

– 4 750 000,00 zł – budowa ścieżki rowerowej od m. Błotnica do m. Radomierz wzdłuż dr. pow. nr 3821P oraz budowa ścieżki rowerowej od m. Błotnica do m. Starkowo wzdłuż dr. pow. nr 3823P

– 1 425 000,00 zł – budowa ul. Ogrodowej wraz ze zjazdami i odwodnieniem powierzchniowym w m. Popowo Stare oraz budowa drogi wewnętrznej – ulicy Hubowej w m. Mochy

– 3 150 000,00 zł – budowa boiska sportowego z zapleczem socjalnym w Buczu

Gmina Siedlec

– 4 750 000,00 zł – budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej stanowiącej połączenie miejscowości Siedlec z oczyszczalnią ścieków PGK Wolsztyn

Jestem przekonana, że dodatkowe pieniądze na inwestycje przyspieszą rozwój naszego regionu. Program Inwestycji Strategicznych wspiera bowiem zrównoważony rozwój i nowe inwestycje m.in. w drogi, transport publiczny, kanalizacje, szkoły czy boiska

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

Poprzedni

Wielkopolanie polubili e-PITy

Następny

O anonimie na radzie gadali…

Ostatnie z

Wieści z biblioteki

Wolsztyńska Biblioteka pozyskała 3 000 zł na zakup nowości książkowych Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Wolsztyn