Konstytucja 3 Maja, pierwsza w Europie, druga na świecie

/
3 mins read

Uroczystości uczczenia 231 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Wolsztynie rozpoczęła Msza św. w intencji Ojczyzny zamówiona przez starostę . Mszę odprawił i kazanie wygłosił proboszcz ks. kanonik Sławomir Majchrzak, który powitał wszystkich obecnych, przedstawicieli samorządów, burmistrza, wójta gminy Siedlec, delegacje, gości. Przy ołtarzu, w kościele pw. Wniebowstąpienia Pańskiego, stanęły poczty sztandarowe.
Ksiądz proboszcz rozpoczął kazanie od przeczytania fragmentu „Dzienniczka” Siostry Faustyny Kowalskiej.

Przy pomniku Konstytucji 3 Maja Powiatowa Wolsztyńska Orkiestra Dęta odegrała hymn państwowy. Przemówienie wygłosił starosta Jacek Skrobisz.

,,W polskiej tradycji dzień 3 maja jest dniem radosnego, patriotycznego świętowania. Dniem celebrowania naszej polskiej państwowości, której trzeciomajowa konstytucja jest fundamentem.

Dlaczego tak ją postrzegamy? Ponieważ symbolizuje ona mądre i odpowiedzialne dążenia rządzących Polską do modernizacji kraju. Było to zwieńczenie wysiłku wielkich osobistości, znamienitych patriotów, które do dziś jest naszą chlubą. Przypomnijmy, że 231 lat temu Sejm Czteroletni uchwalił ustawę, która gruntownie zreformowała państwo. Na przekór tragicznemu położeniu, w jakim znajdowała się Rzeczpospolita u schyłku XVIII wieku, wierzono, że ten zbiorowy wysiłek może doprowadzić do odrodzenia i dać impuls kolejnym pokoleniom Polaków dążącym do niepodległości.

Ojcowie Konstytucji, którymi byli  Hugo Kołłątaj, Stanisław August Poniatowski, Stanisław Małachowski, Ignacy Potocki, Stanisław Krasiński, Kazimierz Sapieha, Tadeusz Matuszewicz czy Julian Ursyn Niemcewicz czerpali z idei głoszonych przez myślicieli europejskiego oświecenia. Konstytucja, w chwili jej uchwalenia, była komentowana na całym świecie. Była pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną, spisaną konstytucją. Została przetłumaczona na wiele języków, przedrukowywały ją w całości brytyjskie gazety, komentowała prasa holenderska, chwalił prezydent Stanów Zjednoczonych Thomas Jefferson.

Ustawa zasadnicza z 3 maja 1791 roku spotkała się również z uznaniem narodu i została entuzjastycznie przyjęta przez społeczeństwo. Niosła nadzieję na przemiany, znosiła godzące w bezpieczeństwo państwa liberum veto i wolną elekcję. Miastom nadano nowe prawa, poszerzono krąg ludzi odpowiedzialnych za losy naszej Ojczyzny, poprzez przyznanie stanowi mieszczańskiemu nowych praw i obowiązków. Pod opiekę „prawa i rządu krajowego” wzięto również ludność wiejską.

Majowa konstytucja gruntownie zmieniła ustrój Rzeczypospolitej, dając podwaliny pod przemiany ustrojowe, które mogły ocalić polską państwowość i suwerenność. Sukces reformatorów myślących kategoriami dobra wspólnego, przywracał wiarę w ocalenie, mądrość narodu, budził ducha patriotyzmu, ofiary i narodowej dumy.

Warto, aby dzisiaj, naszej wspólnej, patriotycznej radości z osiągnięć naszych przodków, towarzyszyła refleksja nad współczesnością, nad polską rzeczywistością, nad ustrojem naszego państwa. Współczesna Konstytucja z pewnością nie jest wolna od mankamentów. Dla nas jednak, polskich obywateli, to ona jest najważniejsza.

Przy okazji dzisiejszej rocznicy warto choćby zwrócić uwagę na gwarancje zawarte w Konstytucji. Wolność słowa, swobody obywatelskie, trójpodział władzy i mechanizmy jej ograniczania, to określone standardy zapewniające funkcjonowanie nowoczesnego, demokratycznego państwa polskiego. Państwa wolnego, które chroni obywatela przed szowinizmem, rasizmem, homofobią, oraz każdą inną, naruszającą ludzką godność ideologią.

Nasza obecna Konstytucja stoi na straży sprawiedliwego porządku społecznego i jednocześnie nie przygasza europejskich aspiracji. Dlatego szanujmy Konstytucję! Nie tylko tę z 3 maja. Okazanie szacunku naszej obecnej Konstytucji, dzięki której realizuje się poszanowanie prawa w ogóle, to także hołd złożony naszym wielkim przodkom,,.

Pan starosta życzył miłego świętowania!

W patriotycznym programie artystycznym wystąpili uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5. Uroczystość prowadziła pani Agata Andrys z Biura Komunikacji Społecznej Starostwa Powiatowego w Wolsztynie, które przygotowało uroczystość. Delegacje samorządów, parafii, instytucji, szkół, partii politycznych , organizacji. Wartę przy pomniku pełnili harcerze.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

Poprzedni

Dzień Flagi

Następny

,,Nasza obecność świadczy o patriotyzmie”

Ostatnie z

81. rocznica Zbrodni Wołyńskiej

11 lipca minęła 81. rocznica Zbrodni Wołyńskiej. Na łamach ,,Głosu Wolsztyńskiego” publikowaliśmy relacje świadków tych tragicznych