Powstanie 105 nowych Domów i Klubów w ramach programu Senior+

/
2 mins read

Od ponad 6 lat staramy się poprawiać jakość życia seniorów. Sukcesywnie realizujemy kolejne programy pomocowe dla osób starszych.

Program wieloletni „Senior+” na lata 2021-2025 zakłada wspieranie finansowe jednostek samorządu terytorialnego, w zakresie realizacji zadań własnych, polegających na prowadzeniu i zapewnieniu miejsc w ośrodkach wsparcia „Senior+”. Głównym celem programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym. Program zapewnia wsparcie seniorom – osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60 lat i więcej poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywności, a także obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej.

W 2022 roku na realizację programu przeznaczono środki finansowe w wysokości 60 mln zł. W ramach tegorocznej edycji konkursu Senior+ do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wpłynęło w sumie 811 ofert. Jednostki samorządu terytorialnego mogły ubiegać się o uzyskanie środków finansowych przeznaczonych na :

  • moduł 1- jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie i/lub wyposażenie ośrodka wsparcia w wysokości do 80% całkowitego kosztu realizacji zadania
  • moduł 2 – zapewnienie funkcjonowania już istniejących ośrodków wsparcia, utworzonych w ramach modułu 1

W edycji 2022 programu „Senior+” dofinansowanie przyznano w sumie 703 ofertom, w tym:

  • w module 1 konkursu – dofinansowanie przyznano ofertom z najwyższą liczbą punktów (13, 12 i 11), uzyskanych przez jednostki samorządu terytorialnego na etapie oceny wojewodów, tj. 105 ofertom na łączną kwotę 20 552 584,07 zł, w tym na utworzenie 25 Dziennych Domów Senior+ na kwotę 6 474 255 zł (łącznie 725 miejsc) oraz 80 Klubów Senior+ na kwotę 14 078 329,07 zł (łącznie 1499 miejsc)
  • w module 2 konkursu – dofinansowanie przyznano ofertom z najwyższą liczbą punktów (15, 14, 13, 12, 11, 10 i 9), uzyskanych przez jednostki samorządu terytorialnego na etapie oceny wojewodów, obniżając proporcjonalnie dofinansowanie wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego. W sumie dofinansowanie otrzymało 598 ofert na łączną kwotę 38 305 899 zł, w tym na funkcjonowanie 257 Dziennych Domów Senior+ na kwotę 25 380 664 zł (6968 miejsc) oraz 341 Klubów Senior+ na kwotę 12 925 235 zł (7830 miejsc)

Łączna kwota dofinansowania (w obu modułach) wynosi 58 858 483,07 zł.

Niezmiernie się cieszę, że kilka jednostek z mojego regionu uzyskało pozytywną ocenę Wojewody Wielkopolskiego, a tym samym uzyskało dofinansowanie.

W ramach modułu 1 projekty dofinansowane to:

  • 199 828,00 zł – Klub Senior+ w Wieleniu (powiat czarnkowsko-trzcianecki)
  • 175 000,00 zł – Klub Senior+ w Obrzycku ( powiat szamotulski)

W ramach modułu 2 projekty dofinansowane to:

  • 165 826,00 zł – Dzienny Dom Senior+ w Sierakowie (powiat międzychodzki)
  • 77 760,00 zł – Dzienny Dom Senior+ w Przemęcie (powiat wolsztyński)
  • 77 760,00 zł – Dzienny Dom Senior+ w Złotowie (powiat złotowski)
  • 97 198,00 zł – Dzienny Dom Senior+ w Zbąszyniu (powiat nowotomyski)

Wszystkim jednostkom serdecznie gratuluję. Wierzę, że przyznane środki znacznie wspomogą działalność na rzecz seniorów. Niestety, kilka jednostek w moim regionie ubiegających się o dofinansowanie została odrzucona ze względów formalnych lub nie uzyskała odpowiedniej liczby punktów przy ocenie oferty. Wielka szkoda, bo zdaję sobie sprawy ,że potrzeby są ogromne. Życzę zatem powodzenia w kolejnej edycji programu.

Uważam, że seniorzy są naszym dobrem wspólnym, wymagającym troski i wsparcia. Oni budowali to, z czego my możemy dzisiaj korzystać, a wielu z nich nadal jest aktywnych zawodowo czy społecznie. Seniorzy są źródłem bezcennej wiedzy, unikalnych umiejętności, tradycji i wartości, które możemy przekazać następnym pokoleniom. Dlatego państwo, samorządy i każdy z nas powinien zapewnić seniorom godną starość, czyli tworzyć warunki do pełnego zaspokajania potrzeb.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

Poprzedni

Najstarszy emigrant z Wolsztyna

Następny

Ostatnie z

120 graczy zagrało w Kopa

Stowarzyszenie Kopa Sportowego ,,Kontra” w Kluczewie zaprosiło 7 kwietnia graczy do rozegrania kolejnego turnieju Grand Prix

Pamiętamy!

10 kwietnia 2010 roku w godzinach rannych dotarła wiadomość o tragicznej katastrofie i śmierci prezydenta RP

Ogłoszenie

(20+) Spektakl ” Kolacja na Cztery Ręce ” | Facebook