Komentarz do wystawy pt. ,,Rodzina Bogiem silna”

9 mins read

Długo czekaliśmy na dzień beatyfikacji Sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego, wielkiego Polaka i patrioty, Prymasa Tysiąclecia, jak go nazwał Ojciec Święty Jan Paweł II. Dziś już wiemy, że uroczystość ta, planowana pierwotnie na dzień 7 czerwca 2019 roku, i z powodu pandemii przesunięta w czasie, odbędzie się w Warszawie 12 września tego roku. Ten rok, decyzją polskiego parlamentu ogłoszony został ,, Rokiem kardynała Stefana Wyszyńskiego”, głównie z racji przypadającej 120. rocznicy urodzin księdza Prymasa i 40. rocznicy Jego śmierci. Trwać zatem będziemy i w naszej parafii, w oczekiwaniu na ten doniosły akt religijny, któregomamy nadzieję, nic już nie zakłóci. Trwać będziemy głównie modlitewnie, zachowując przede wszystkim potrzebny nam wszystkim w tym trudnym czasie pandemii, pokój wewnętrzny, taki pokój, który – jak mówił ksiądz Prymas Wyszyński ,,zawsze rodzi się w wyniku wypełniania woli Bożej, do której mamy pełne zaufanie”. Trwając w tym oczekiwaniu, oddamy również cześć temu wielkiemu Prymasowi, wielkiemu Polakowi i Patriocie, temu niekorowanemu – jak Go niekiedy nazywano ,,Królowi Polski”, który – jak sam mówił, Ojczyznę kochał bardziej niż własne serce.

Oczekiwanie na ten doniosły akt religijny jakim będzie niewątpliwie sama uroczystość beatyfikacji, w naszej wspólnocie parafialnej rozpoczęliśmy wystawą, zorganizowaną przez Katolickie Stowarzyszenie ,,Civitas Christiana”, a zatytułowaną ,,Rodzina Bogiem silna”. Wykonana na okoliczność obchodzonej przed czterema laty 1050 rocznicy ,,Chrztu Polski”, przedstawia nauczanie sługi Bożego, kardynała Stefana Wyszyńskiego, poświęcone rodzinie. Poszczególne plansze wystawy dotyczą więc rodziny, jej duchowości, a także narodu i państwa, mężczyzny i kobiety, matki i ojca, rodzicielstwa, wychowania, wreszcie, nadziei ku przyszłości…

Jeśli zatemchodzi o nauczanie Sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego o rodzinie, to warto może postawić pytanie , skąd się wzięło u Niego to zainteresowanie rodziną i dlaczego wniósł On tę troskę o polską rodzinę, która stała się jednym z ważnych tematów Jego nauczania. Po pierwsze, to On sam wzrastał w rodzinie, która miała bardzo duży kult Matki Bożej. Jego ojciec Stanisław, był bardzo związany z Jasną Górą, często tam pielgrzymował z synem i pokazywał młodemu Stefanowi cudowny obraz czarnej Madonny. Z kolei matka Julianna, miała szczególne nabożeństwo do Matki Bożej Ostrobramskiej. Później Prymas tak wspominał ten czas: ,, nad moim łóżkiem w domu rodzinnym, wisiały dwa obrazy – Matki Bożej Częstochowskiej i Matki Bożej Ostrobramskiej. I chociaż w tamtych czasach nie byłem skłonny do modlitwy klęcząc na kolanach, to zawsze tak było w zwyczaju w czasie wieczornego różańca. Zawsze po przebudzeniu, długoprzyglądałem się ,,Czarnej Pani, oraz tej ,,Białej”… Ksiądz Prymas od dzieciństwa miał bardzo mocny kult do Matki Bożej. Wszelkie Jego późniejsze dzieła, jakie podejmował, były owocem wypowiedzianej 14 lutego 1953 roku deklaracji ,,Wszystko postawiłem na Maryję”. Ten ,,nurt maryjny” jasno pokazuje ważność podjętego tematu rodziny w nauczaniu księdza Prymasa.

Jest też w nauczaniu Kardynała Wyszyńskiego tzw. ,,nurt narodowy”, z którego wynikało Jego przeświadczenie o tym, że komuniści, chcąc skutecznie przewodzić narodowi polskiemu, uderzą w rodzinę. I rzeczywiście takąpolitykęwobec rodzinykomuniści konsekwentnie stosowali.

Po trzecie – trzeba powiedzieć i to, że nie byłoby papieża rodziny, jakim był Jan Paweł II, gdyby nie troska Prymasa o rodzinę. Jest bowiem wyraźny związek między tym czego nauczał Prymas o rodzinie, a co potem kardynał Wojtyła już jako papież wprowadzał w życie dla całego Kościoła. Dość wspomnieć chociażby papieski ,,List do rodzin”, czy zainicjowane przez Jana Pawła II ,,Spotkanie rodzin w Denver” w Stanach Zjednoczonych. Nauczanie Prymasa nt. Rodziny wynikało też z tego, że już jako młody kapłan, zajmował się bardzo mocno sprawami społecznymi.

Ksiądz Prymas Wyszyński rodzinę porównywał do dzieła sztuki. Rodzina bywa wg Niego dziełem sztuki, gdyż tworzona jest podobnie jak to dzieło, z wielkim trudem. Ale żeby rodzina była prawdziwym dziełem sztuki, wymagany jest trud zwycięstwa nad sobą każdego z jej członków. Ze względu zaś na różne słabości i egoizm, tylko rodzina silna Bogiem jest prawdziwym dziełem sztuki. I dodaje Prymas, że gwarantem rodziny jest sam Bóg, i że nie ma rodziny chrześcijańskiej bez odniesienia się do Boga, który daje łaskę i możliwość zrealizowania tego, że możemy pokonywać wszelkie słabości…

Obok pomocy Bożej, bardzo ważne – jak podkreślał Prymas jest to, aby rodzina była odczytywana w kontekście społecznym. Mówił, że państwo będzie zdrowe tylko wtedy, gdy będą zdrowe rodziny, bo jedno ma wpływ na to drugie…

Jego recepta na zdrową rodzinę jest nieustanna modlitwa za rodziny. To po pierwsze. Po drugie – to dawanie świadectwa, bycie ,,latarniami” w ten sposób, aby rodziny, ich życie, i ich przykład rodzinny był – jak to ujął – ,,święcący”. I aby w parafiach, w diecezjach myśleć o tym, co zrobić, jakie znaleźć rozwiązanie dla konkretnego małżeństwa czy rodziny, jak zachęcić i jak zareklamować piękno małżeństwa i rodziny.

Zakończmy cytatem słów księdza Prymasa, wypowiedzianych 08 maja 1978 roku w uroczystość świętego Stanisława biskupa na Skałce w Krakowie. Mówił tak: ,,Z ładem serca każdego narodu, musi się łączyć ład rodziny, bo w rodzinie buduje się porządek społeczny. Tam powstaje organizm narodowy, gdzie naród składa się z rodzin. Dlatego też rodziny zapewniające pokój, muszą stać na straży życia społecznego i publicznego. Zycie społeczne musi być oparte na właściwym rozumieniu małżeństwa i rodziny. Jeśli z tego zrezygnujemy, to bardzo szybko nasze życie społeczne przewróci się do góry nogami…”

Włodzimierz Chrzanowski

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

Poprzedni

Prymas Stefan kardynał Wyszyński na Ziemi Wolsztyńskiej

Następny

Matury w liceum

Ostatnie z

Bez osłonek

Jaki był ten 2021 rok? Niektórzy z nas dokonują bilansu, wspominają najważniejsze wydarzenia. Wśród noworocznych życzeń

To był rok…

2021 rok był Rokiem Rodu Mielżyńskich. W listopadzie relacjonowałam spotkanie młodych historyków w Ostoi, w Chobienicach,

Czy wiecie, że…

Jeszcze w latach 50. ubiegłego wieku, plac wokół kościoła farnego w Wolsztynie, nazywany był ,,cmentarzem przykościelnym”..?

0 0.00