Można zaopatrzyć się w kompostownik

2 mins read

Związek Międzygminny „Obra” w ramach działania 2.2 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pozyskał z NFOŚiGW środki finansowe na zakup kompostowników, w które mogą zostać wyposażone nieodpłatnie nieruchomości o charakterze zabudowy jednorodzinnej. Umożliwienie kompostowania odpadów typu bio w miejscu ich wytworzenia to spełnienie jednego z ważnych punktów w hierarchii postępowania z odpadami, docelowo wpływającym na koszty funkcjonowania systemu.

Z propozycji zaopatrzenia się w kompostownik o pojemności 0,72m3 mogą skorzystać wszyscy właściciele nieruchomości jednorodzinnych, którzy mają złożone deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Posiadanie kompostownika umożliwia zagospodarowanie powstających w gospodarstwie domowym wszystkich bioodpadów, nie tylko wspierając pożądaną segregację ale jednocześnie zabezpiecza przed konsekwencjami w postaci opłaty podwyższonej w przypadku deponowania bioodpadów w pojemniku na odpady zmieszane (nie dające się wysegregować).

W przypadku braku kompostownika wszystkie powstające bioodpady muszą być samodzielnie dostarczone przez właściciela nieruchomości do najbliższego PSZOK-u. Kompostownik można odebrać w godzinach pracy Związku lub biur obsługi klienta zlokalizowanych na terenie Gminy:

  • Przemęt: BOK Błotnica, ul. Starkowska (siedziba firmy FUH Dominik Zając), tel. 601 055 363;
  • Siedlec: BOK Siedlec, ul. Zbąszyńska 15 (siedziba firmy ZEUK), tel. 68 384 80 80;
  • Wolsztyn: BOK Berzyna 6 (siedziba PGK Wolsztyn), tel. 68 384 57 29.

Karton, w którym jest złożony kompostownik ma wymiary: dł. 0,95m, szer. 0,41m wys. 0,30m. Aktualnie rozdysponowujemy ostatnie partie dostaw!


Kompostowaniu podlegają odpady ulegające biodegradacji z ogrodów, parków, odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych (resztki jedzenia, skorupki jaj, fusy kawy, herbaty, odpadki warzywne i owocowe, w tym obierki itp.). Nie kompostujemy produktów odzwierzęcych (resztek mięsa, kości, tłuszczów, oleju jadalnego, odchodów zwierząt, leków, ziemi, kamieni itp.). Uzyskany tą drogą kompost zużyć należy pod własne potrzeby.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

Poprzedni

Paczka z Rusiborza – twój smak dzieciństwa

Następny

Znaleźli pistolet

Ostatnie z

Nie klikać na podejrzane linki

Wolsztyńscy policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej otrzymali w ostatnim czasie od mieszkańców powiatu kilka sygnałów

Pytania do dyrektora szpitala

Panie Dyrektorze – zwracam się do dyrektora Karola Mońko -  w ostatnich dniach jesteśmy świadkami protestów pracowników

0 0.00