Próbne matury

2 mins read
sdr

W tym roku egzamin pisemny sprawdzający (próbna matura) odbył się stacjonarnie w terminie od 3 do 5 marca. Dyrektorzy szkół średnich mieli dowolność przeprowadzenia testów sprawdzających.

Arkusze przygotowała Centralna Komisja Egzaminacyjna a w niektórych szkołach nauczyciele korzystali ze wskazówek Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. We wszystkich szkołach zastosowano reżim sanitarny.

W Zespole Szkół Rolniczych i Technicznych w Powodowie matura próbna odbyła się w terminie przewidzianym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Maturę próbną z języka polskiego i matematyki zdawało 46 uczniów, z języka niemieckiego – 5 osób, z języka angielskiego – 38. Uprawnionych do jej zdawania były 52 osoby. Na poziomie podstawowym uczniowie zdawali maturę stacjonarnie. Dla chętnych, po uzgodnieniu z nauczycielami, odbyła się rozszerzona matura, przeprowadzona zdalnie.

Do klas maturalnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wolsztynie uczęszcza 222 uczniów. Z przyczyn uzasadnionych próbnej matury nie przystąpiło 5 osób. W liceum matura odbyła się wcześniej, bo już 1 marca. Arkusze egzaminacyjne przygotowali nauczyciele. Maturę próbną zdawano w 17 klasach. Poza podstawowymi przedmiotami pisali także test sprawdzający z przedmiotów rozszerzonych: biologię, geografię, fizykę.

Próbna matura w Zespole Szkół Zawodowych w Wolsztynie odbyła się w terminie wyznaczonym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną (od 3 do 5 marca). Korzystano z arkuszy przygotowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną i ministerstwo. Do próbnej matury przystąpiło 155 uczniów. Matury w Zespole Szkół Zawodowych będą oceniane według kryteriów udostępnionych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Próbna matura była dla wszystkich maturzystów dobrowolna.

Anna Domagalska

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

Poprzedni

Realizuje kolejny film

Następny

Wiosna tuż tuż…

Ostatnie z

0 0.00