CBA nie dopatrzyło się uchybień

6 mins read

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Wolsztynie, która odbyła się 24 lutego, radni w głosowaniu odrzucili skargę na burmistrza Wolsztyna dotyczącą możliwych nieprawidłowości podczas realizacji umowy dzierżawy terenu należącego do miasta Wolsztyn.
Od głosu wstrzymali się radni Olga Hubert, Maria Piosik, Mariusz Przybyła i Artur Strażyński.
10 listopada 2020r. do Rady Miejskiej w Wolsztynie zostało przesłane pismo, które 20 października 2020 r. wpłynęło do Centralnego Biura Antykorupcyjnego za pośrednictwem poczty elektronicznej. Przekazana korespondencja dotyczyła możliwych nieprawidłowości podczas realizacji umowy dzierżawy terenu należącego do miasta Wolsztyn.
24 listopada 2020 r. do Centralnego Biura Antykorupcyjnego zostało skierowane pismo z prośbą o wskazanie autora pisma, celem właściwego rozpatrzenia sprawy.
29 grudnia 2020 r. z uwagi na brak odpowiedzi z Centralnego Biura Antykorupcyjnego wystosowano ponownie zapytanie o dane autora, gdyż pomimo skutecznego doręczenia pisma w dniu 27 listopada 2020 r., nie otrzymano odpowiedzi na postawione pytanie.
22 stycznia 2021 r. wpłynęła odpowiedź Centralnego Biura Antykorupcyjnego na pismo z dnia 24 listopada i 29 grudnia 2020r. w sprawie udostępnienia danych osobowych autora zgłoszenia z dnia 20 października 2020 r. informujące, iż Centralne Biuro Antykorupcyjne – jako służba specjalna – nie udziela informacji nt. prowadzonych działań, osób i podmiotów zgłaszających nieprawidłowości oraz pozostających w zainteresowaniu Biura.
Informacje takie podlegają ochronie przez Centralne Biuro Antykorupcyjne i udzielane są w wyjątkowych przypadkach, m.in. powszechnym jednostkom organizacyjnym prokuratury, innym organom ścigania, czy też na polecenie sądów. Podkreślono, że zgłoszenie nie zostało podpisane przez żadną osobę fizyczną. Poinformowano również, że w wyżej wymienionej kwestii nie dokonywano własnych ustaleń, dlatego też wystąpiono z prośbą do Przewodniczącego Rady Miejskiej o pozytywne rozpatrzenie przedmiotowego zgłoszenia, w szczególności o ponowną ocenę charakteru prawnego przedmiotowego pisma, czy należy traktować je w charakterze skargi czy też doniesienia o konkretnych nieprawidłowościach.
27 stycznia Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Adamczak przeprowadził rozmowę z osobą wskazaną w piśmie Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 4 listopada 2020r., jako osobą do kontaktu celem wyjaśnienia charakteru wyżej wymienionego pisma. Podczas rozmowy telefonicznej przedstawiciel spółki poinformował, że zawiadomienie do Centralnego Biura Antykorupcyjnego skierował zarząd spółki Grace Enterprise.
2 lutego 2021 r. skierowano do spółki na wskazany adres spółki pismo, z prośbą o potwierdzenie czy jej zarząd jest autorem skargi i czy wszelka korespondencja dotycząca przedmiotowej skargi ma być kierowana na adres spółki.
9 lutego 2021 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej Prezes Zarządu Spółki oświadczyła, że spółka jest autorem skargi i wszelką korespondencję w tej sprawie należy kierować na adres spółki.
Tego sanego dnia wystosowano pismo do spółki informujące, iż powyższa skarga będzie rozpatrzona na najbliższym posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Wolsztynie oraz Sesji Rady Miejskiej w Wolsztynie.
10 lutego 2021 r. po godzinie 14.00 Przewodniczący Rady Miejskiej w Wolsztynie nawiązał kontakt telefoniczny z przedstawicielem spółki na okoliczność zaplanowanego posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Wolsztynie.
24 lutego 2021 r. odbyła się Komisja Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Wolsztynie,
Skarżący w załączonym piśmie zarzucał Urzędowi Miejskiemu m.in.

naruszenie dyscypliny finansów publicznych, niedopełnienie obowiązków służbowych, co miało wpływ na zawartą umowę dzierżawy zespołu pałacowo-parkowego, sabotaż inwestycji na obiekcie pałacowym, próby wprowadzania znajomych firm posiadających tutejsze koncesje z pominięciem procedur przetargowych, przywłaszczenie przez Urząd Miejski i Wolsztyński Dom Kultury części dzierżawionej nieruchomości, niedoprowadzenie kabla zasilającego oraz brak montażu podlicznika w obiekcie małej gastronomii, próby wprowadzenia do obiektu pałacu firmy mającej zająć się wykonaniem instalacji ppoż. oraz występowanie Burmistrza Wolsztyna w roli pełnomocnika tej firmy, wypowiedzenie umowy dzierżawy zespołu pałacowo –parkowego po to, aby wykonać remont pałacu ze środków finansowych Gminy Wolsztyn przy pomocy „odpowiednich stale współpracujących” z nią firm.
Radni podczas głosowania uznali skargę za bezzasadną i ją odrzucili.
opr. Robert Staszewski

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

Poprzedni

Konsumpcja napojów alkoholowych należy w Polsce do jednych z największych w Europie

Następny

Cuda się zdarzają

Ostatnie z

Zawody latawcowe

Dziś, w niedzielę, na lądowisku w Powodowie odbyły się zawody latawcowe.

Piękna jest Polska

O tym, że Polska jest piękna nie trzeba przekonywać. Skończyło się lato, zostały wspomnienia z krajowych

0 0.00