Skrupulatnie kontrolują…

5 mins read
Przestępczość w Wolsztynie

Rozmawiam z oficerem prasowym Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie asp. sztab. Wojciechem Adamczykiem. Proszę powiedzieć, ile osób przebywa na kwarantannie, a pytam o to, ponieważ policja bardzo skrupulatnie sprawdza osoby na niej przebywające

– Policjanci rzeczywiście każdego dnia kontrolują osoby przebywające na kwarantannie. Liczba kontrolowanych zmienia się i każdego dnia jest inna. Obecne na kwarantannie jest 220 osób, w tym 47 przebywa w izolacji. Pamiętam jednak dni, kiedy kwarantanną objętych było ponad 1000 osób. 

Ostatnio podano zatrważające liczby ofiar wypadków drogowych w Polsce, w tym 40 procent z udziałem pieszych. Czy takie wypadki były w naszym powiecie w 2020 roku i w pierwszym miesiącu nowego roku? 

– W Wolsztynie i na terenie powiatu te dane nie są aż tak zatrważające, choć i tak chcielibyśmy, by były jeszcze mniejsze. W zeszłym roku odnotowaliśmy siedem wypadków drogowych z udziałem pieszych. To około 22% ogółu wypadków. Były też dwie kolizje. W tym roku był jeden śmiertelny wypadek na drodze krajowej z udziałem pieszego. 

Ile wypadków zdarzyło się w zeszłym roku i w pierwszym miesiącu tego roku?

 – W zeszłym roku były 32 wypadki i 341 kolizji (1 osoba zginęła, a 44 osoby były ranne). W tym roku nie było ani jednego wypadku, natomiast odnotowaliśmy 12 kolizji drogowych. 

W czasie pandemii rodziny dużo czasu spędzają w domu. Czy w związku z tym jest więcej wezwań policji z powodu przemocy domowej? 

– Osoby dotknięte przemocą domową objęte są procedurą Niebieskiej Karty. W 2019 roku założono 52 niebieskie karty, aw roku 2020 było ich mniej, bo 37. W 2019 roku przeprowadziliśmy 300 interwencji domowych, w roku 2020 już 417. Niebieska Karta wydawana jest między innymi na podstawie interwencji policyjnej. Pomocy udziela policja (dzielnicowy), a także przedstawiciele Ośrodka Pomocy Społecznej. Pomocą może służyć również psycholog. 

Czy z nowej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z 2020 roku, skorzystały już jakieś osoby? Ustawa przewiduje wprowadzenie odrębnego i szybkiego postępowania nakazującego osobie stosującej przemoc domową opuszczenie mieszkania i zakazanie zbliżania się do niego. Kiedyś to osoba dotknięta przemocą opuszczała mieszkanie, a nie sprawca tej przemocy. 

– Przepis wprowadzono niedawno i na tę chwilę jeszcze z niego nie skorzystaliśmy. Nie oznacza to jednak, że sprawca przemocy domowej pozostaje na miejscu, szczególnie, gdy nie życzy sobie tego rodzina. Taką osobę izolujemy od domowników, np. zatrzymując w areszcie do czasu wytrzeźwienia.

Kiedyś napisałam (po Strajku Kobiet), że policja, widząc wulgarne napisy, słysząc wulgarne słowa, nie skorzystała z przepisów z Kodeksu Wykroczeń, w których jest napisane „Zgodnie z art. 141 kodeksu wykroczeń używanie słów nieprzyzwoitych w miejscu publicznym jest karalne. Wobec sprawcy może zostać zastosowana kara ograniczenia wolności, grzywny do kwoty 1.500,- zł albo kara nagany. Miejsce publiczne (inaczej ogólnodostępne) oznacza miejsce dostępne dla nieograniczonej liczby osób, które mogą tam przebywać bez szczególnego zezwolenia” Czy policja skorzystała z tych przepisów?

– Wykroczenie to sankcjonowane jest, tak jak Pani powiedziała, ograniczeniem wolności lub grzywną nakładaną przez sąd lub przez policjanta w drodze mandatu. W ubiegłym roku takich wniosków o ukaranie do sądu nie kierowaliśmy, ale wystawialiśmy mandaty. Ponieważ Policja nie prowadzi statystyk dotyczących grzywien nakładanych za poszczególne wykroczenia trudno mi odpowiedzieć, ile takich mandatów rzeczywiście nałożyliśmy. 

Gdyby takie mandaty byłyby nakładane w kwocie np. 300, 500 zł, to wówczas może nie mielibyśmy do czynienia z takimi wulgaryzmami wykrzykiwanymi na ulicach i uchronilibyśmy język ojczysty przed upodleniem go.

Anna Domagalska

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

Poprzedni

Lekcje muzyki także zdalne

Następny

Konsumpcja napojów alkoholowych należy w Polsce do jednych z największych w Europie

Ostatnie z

Nie klikać na podejrzane linki

Wolsztyńscy policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej otrzymali w ostatnim czasie od mieszkańców powiatu kilka sygnałów

Pytania do dyrektora szpitala

Panie Dyrektorze – zwracam się do dyrektora Karola Mońko -  w ostatnich dniach jesteśmy świadkami protestów pracowników

0 0.00