Lekcje muzyki także zdalne

7 mins read
Uczniowie Szkoły Muzycznej Wolsztyn

Już prawie od roku Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Ireny Pfeiffer w Wolsztynie funkcjonuje w okresie pandemii. W jaki sposób prowadzone są lekcje w pani szkole? – pytam dyrektor PSM, panią Agnieszkę Pilarek-Szumską.

Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej PSM Wolsztynie
Pani dyrektor PSM – Agnieszka Pilarek-Szumska

Na początku zajęcia odbywały się w trybie hybrydowym, czyli grupa dzieci pracowała w domu, a druga grupa na lekcji w szkole. To bardzo
utrudniało pracę i wymagało od nauczycieli wielu przygotowań do lekcji. W następnym okresie było to już tylko zdalne nauczanie.

Jak wygląda taka zdalnie prowadzona lekcja?

Było bardzo ciężko, szczególnie najmłodszym uczniom rozpoczynającym naukę gry na instrumencie. Dzieci z klas młodszych wymagały pomocy rodziców i pedagoga po drugiej stronie ekranu. Kiedy wróciliśmy we
wrześniu do szkoły, to najmłodsi otrzymali wskazówki, zadania techniczne (związane z ustawieniem aparatu gry), a później wróciliśmy znów do zdalnego nauczania. Po „odmrożeniu” klas od I do III podjęliśmy decyzję o powolnym powrocie do zajęć. Jedna lekcja odbywa się on-line, a druga w szkole. Uczeń naszej szkoły korzysta dwa razy w tygodniu z lekcji stacjonarnej i lekcji online.

Ile uczniów obecnie uczęszcza do szkoły?

103 uczniów. Zajęcia prowadzą nauczyciele z zajęć gry
na instrumentach i zajęć z teorii

Najpopularniejszy instrument wśród uczniów?

Najwięcej uczy się gry na gitarze, drugie miejsce zajmuje fortepian i skrzypce. Jest też duże zainteresowanie grą na saksofonie.

Klasa Państwowej Szkoły Muzycznej Wolsztyn

Czy ktoś, kto chciałby grać na akordeonie, ma szansę
uczyć się w szkole?

Akordeon oraz klarnet nie cieszą się takim zainteresowaniem, chociaż mamy klasę nauki na akordeonie, do której uczęszcza czterech uczniów.

Nie odbyły się tradycyjne koncerty…

Wszystkie koncerty zawieszono. Nasi uczniowie przygotowali nagrania, które można było obejrzeć w Internecie. Pracujemy na platformie Teams Office 365.

Czy odbywają się zajęcia chóru, orkiestry?

Wszystkie grupowe zajęcia odbywają się w trybie zdalnym. Zajęcia w orkiestrze podzielone są na mniejsze
grupy. Chór także podzielony jest na grupy i zajęcia odbywają się raz w tygodniu.

Nauczycielom też nie jest łatwo prowadzić zajęcia zdalne?

Nauczyciele mają wypożyczony sprzęt i pracują zdalnie w domu. A niektórzy korzystają z bazy szkoły i zdalnie łączą się z uczniami. Odczuwamy pustkę w szkole. Pracuję kilku nauczycieli, pani sekretarka, panie woźne i dyrektor.

Pani dyrektor zauważa tendencję zniżkową liczby uczniów w szkole muzycznej. Zwróciła uwagę, że na to ma także wpływ brak muzycznych przygotowań dzieci w przedszkolach. Kiedyś prowadzono tam rytmikę,
śpiew. I to wszystko wpływało na rozwijanie się „ścieżki muzycznej” i rozbudzało zainteresowanie muzyką.
Takie dzieci mające przygotowanie już w przedszkolu, chętniej interesują się zajęciami muzycznymi. Rytmika jest bardzo ważna – podkreśliła pani dyrektor. Uważa, że od najmłodszych lat powinno się przygotować dzieci do odbierania sztuki i kultury.

Mamy przygotować do odbioru sztuki, rozbudzić ich zainteresowania. Kilka lat temu zabrałam nasze dzieci ze szkoły muzycznej do Wiednia, do Musikverein. Nasze dzieci siedziały w pierwszych rzędach, prawie przy
orkiestrze (a my na dalszych piętrach) i miały okazję słuchania filharmoników wiedeńskich. To było dla nas coś nowego. Tam, tak właśnie postrzega się dzieci, które od najmłodszych lat przygotowuje się do słuchania muzyki i właściwego odbioru kultury. Powinniśmy korzystać z doświadczeń innych krajów, które w ten sposób przygotowują dzieci, a później dorosłych, do odbioru dobrej muzyki. Bardzo dobrze, że szkoły, niektóre przedszkola zapraszały do swoich siedzib muzyków z filharmonii. Rytmika, muzyka, śpiew dobrze wpływają na ogólny rozwój dzieci, ich wrażliwość, kreatywność i wyobraźnię.

Zdjęcie z koncertu PSM Wolsztyn

Pani dyrektor, dziesięć lat temu uczestniczyliśmy w uroczystości nadania Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Wolsztynie, imienia Ireny Pfeiffer. To była piękna uroczystość, na którą przybyła także rodzina patronki szkoły. Czy ma pani z nimi nadal kontakt?

Mam kontakt z rodziną patronki naszej szkoły – z państwem Skuza i z panem Wojciechem Widłakiem, który także uczestniczył we wspomnianej uroczystości w 2011 roku. Pan Wojciech Widłak od października 2020 roku piastuję stanowisko rektora Akademii Muzycznej w Krakowie. Jest także kompozytorem.

Pani dyrektor, życzę pani jak największej liczby uczniów w szkole, i powrotu do normalnej pracy.

Anna Domagalska

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

Poprzedni

Tę szkołę założyli rodzice

Następny

Skrupulatnie kontrolują…

Ostatnie z

Nie klikać na podejrzane linki

Wolsztyńscy policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej otrzymali w ostatnim czasie od mieszkańców powiatu kilka sygnałów

Pytania do dyrektora szpitala

Panie Dyrektorze – zwracam się do dyrektora Karola Mońko -  w ostatnich dniach jesteśmy świadkami protestów pracowników

0 0.00