Radny apelował – „nie przeszkadzajmy!

6 mins read

28 stycznia odbyło się zdalne posiedzenie Rady Powiatu Wolsztyńskiego w formie telekonferencji. Obradom przewodniczył przewodniczący Rady
Powiatu Janusz Mrozkowiak, który był jedyną osobą obecną w sali sesyjnej.

Radny Michał Nowak zaproponował, aby do porządku obrad dodać punkt o treści: „Podjęcie apelu w sprawie zagrożeń dla rolnictwa w związku uchwaloną przez Sejm ustawą z dnia 18 września 2020 roku o zmianie ustawy o ochronie zwierzątvoraz niektórych innych ustaw”.

Apel ten miałby być przekazany Prezydentowi RP, Marszałkowi Sejmu RP, Marszałkowi Senatu RP, Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przewodniczącym klubów i kół parlamentarnych, Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego.

W apelu czytamy m.in.:
„Rada Powiatu Wolsztyńskiego pragnie wyrazić głębokie zaniepokojenie oraz sprzeciw wobec zmian, które zamierza wprowadzić Parlament Rzeczypospolitej Polskiej w ramach projektu ustawy z dnia 18 września 2020 roku o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw, zwanej „Piątką dla zwierząt”. W środowisku wiejskim projekt ustawy wywołał uzasadnione oburzenie i obawę o utrzymanie miejsc pracy całych rodzin, które od pokoleń zajmują się rolnictwem. „Piątka dla zwierząt” została odebrana wśród rolników i w ich rodzin jako akt lekceważenia ich codziennej ciężkiej pracy. Polscy gospodarze najlepiej wiedzą, jak dbać o swoje zwierzęta i poprawić ich dobrostan (…) Szczególny niepokój w tym kontekście budzi fakt, iż Parlament RP z dnia na dzień, bez konsultacji i odpowiedniego vacatio legis, chce wprowadzić zmiany, które szkodzą interesowi polskiej wsi.


Głos zabrał radny Antoni Janik:
W związku z tym wnioskiem, proponuję jednak, żeby się mocno zastanowić, czy warto. Czy to będzie miało jakiekolwiek skutki? Jeżeli tak, to żeby te skutki nas później nie bolały. Za mało wiemy na temat tej ustawy. Wiadomo, że trwają nadal dyskusje. Opozycja ciągle nam przypomina, że trzeba bezwzględnie przestrzegać zasad unijnych. No a z drugiej strony, spotykamy się z takimi różnymi wnioskami, które nam tutaj lokalnie zaszkodzą w realizacji naszych
różnych ambitnych planów. Nieraz trzeba się wiele natrudzić bez rozgłosu, żeby nasze plany popychać do przodu, żeby uzyskiwać aprobatę tych, od
których zależą pieniądze, a z czasem taki właśnie drobny gest, jak dzisiaj, taki apel może nam, te nasze wysiłki zniweczyć. Jeżeli nie możemy pomóc, to nie przeszkadzajmy. O co tutaj chodzi, to możemy się domyślać. Nie rozgrywajmy spraw na szczeblu lokalnym, które są rozgrywane nie tylko na forum krajowym, ale i zagranicznym.

Radny Michał Nowak dodał, że o interwencję w tej sprawie proszą lokalni rolnicy, których bezpośrednio ta ustawa dotyka, jeśli weszłaby w życie. Ten
apel był przedmiotem posiedzenia ostatniej Komisji Budżetowej, Infrastruktury i Ochrony Środowiska i w tej formie uzyskał pozytywną opinię.

10 radnych opowiedziało się za przyjęciem apelu, 3 radnych było przeciwnych (Wojciech Gocłowski, Antoni Janik, Mariusz Urban), 1 radny (Hieronim Birk) wstrzymał się od głosu.

Przewodniczący Rady Powiatu Janusz Mrozkowiak poinformował, że odbył się konwent powiatów województwa wielkopolskiego, na którym
omawiana była kwestia upaństwowienia szpitali powiatowych.
Starosta Jacek Skrobisz wyjaśnił, że uczestniczył w tym posiedzeniu. Związek Powiatów Polskich wyraził swoje negatywne stanowisko w sprawie podejmowanych przez rząd działań w sprawie szpitali.

Tyle starań wkładamy, jeśli chodzi o nasz szpital, tyle inwestycji zostało tam poczynionych. Wydaje mi się, że to nie powinno iść w tym kierunku. Powinno iść wszystko w lepsze finansowanie SPZOZ, a nie jego przejmowanie, bo przecież to niczego tak naprawdę nie zmieni. – wyjaśnił starosta.


Robert Staszewski

Od redakcji:

Po przeczytaniu powyższej informacji o rzekomym upaństwowieniu szpitali” zadzwoniłam do rzecznika prasowego Ministerstwa Zdrowia w sprawie planowanych regulacji, jakie przedstawił Związek Powiatów Polskich. Dowiedziałam się, że nie ma jeszcze podjętych żadnych decyzji w sprawie prowadzenia szpitali. Jest na razie koncepcja, został powołany zespół, który ma się tym zagadnieniem zająć. Ma on przedstawić Ministrowi Zdrowia rekomendacje, na podstawie których przygotowane będą rozwiązania. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia wyraźnie podkreślił, że takich rozwiązań jeszcze nie ma.

Anna Domagalska

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

Poprzedni

Armia Krajowa – czym zajmowała się oprócz walki zbrojnej?

Następny

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wydłużony do 28 lutego

Ostatnie z

Powiat Wolsztyński 15 października otrzymał dofinansowanie w wysokości 45.000 zł na realizację programu „Poznaj Polskę”. Jest

0 0.00