Sławni wolsztynianie

Przypominamy prof. dr. hab. Henryka Kostyrę. Po jego śmierci na łamach ,,Głosu Wolsztyńskiego” ukazał się  artykuł pt. ,,Pożegnanie rektora Henryka Kostyry”.

Sekretem mody – poznanie siebie

Przypominamy sławnych wolsztynian, o których pisaliśmy na łamach ,,Głosu Wolsztyńskiego”.
W 1993 roku w artykule ,,Sekretem mody poznanie siebie” przedstawiliśmy pana Jerzego Antkowiaka, znanego projektanta mody, absolwenta wolsztyńskiego liceum.
Oto tekst sprzed