Raport C40 Cities

/

Korea Północna Plus czyli raport C40 Cities to nowy program wyborczy Platformy Obywatelskiej, który został zaprojektowany przez postępowych Europejczyków, zwanych tu i ówdzie ekoterrorystami. Wprowadzenie założeń raportu w życie oznacza, że już

Cena Zielonego Ładu?

/

Zmiana klimatu i degradacja środowiska stanowią zagrożenie dla Europy i reszty świata. Aby sprostać tym wyzwaniom powstał plan działania Europejski Zielony Ład. Ma on pomóc przekształcić UE w nowoczesną, zasobooszczędną i konkurencyjną

ETS czy może być taniej?

/

Unijny system handlu uprawnieniami do emisji, czyli ETS Koszt uprawnień to obecnie aż 59 proc. ceny energii elektrycznej, co wynika z polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Kolejne 8 proc. natomiast to koszty OZE i efektywności energetycznej wynikające