Przeprosiny

Przepraszam Lidię Henc za znieważenie jej słowami powszechnie uważanymi za obraźliwe w dniu 17 kwietnia 2021. Anna Garlikowska Malajka

Ogłoszenie

Zapraszamy do aplikowania przez formularz: https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=d047d70a7fe74b0a9e2aa44845acd707

SPZOZ informuje

SPZOZ w Wolsztynie informuje o możliwości składania przez pacjentów deklaracji wyboru lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Poradni Lekarza POZ w filii w Świętnie.