Powiat ma nowego partnera zagranicznego!

3 mins read

Trójstronne projekty międzynarodowe dla młodzieży, które w ostatnim roku miały miejsce w Polsce, Niemczech i Francji stały się kamieniem węgielnym pod decyzję o rozszerzeniu ponad dwudziestoletniej współpracy powiatów Wolsztyńskiego i Dahme-Spreewald o nowego partnera – gminę Cabestany we Francji.

Uroczystego podpisania porozumienia dokonali 13 czerwca starostowie Jacek Skrobisz (PL), Stephan Loge (DE) i burmistrz Edith Pugnet (FR) oraz Wiesław Janowicz – wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wolsztyńskiego i Heinz –Georg Hanke – przewodniczący Rady Powiatu Dahme-Spreewald. Wydarzenie miało miejsce w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, do którego zaprosił grupę niemiecki europarlamentarzysta Helmut Scholz.

Świadkami tego historycznego momentu byli również Magdalena Marcinkowska, reprezentująca dra Robert Filipczaka – pełnomocnika ambasady RP w Berlinie ds. Trójkąta Weimarskiego, Dieter Hackmann z małżonką – przewodniczący Stowarzyszenia Trójkąt Weimarski oraz przedstawiciele starostw powiatowych w Lűbben i Wolsztynie, w tym prezydium Młodzieżowej Rady Powiatu Wolsztyńskiego wraz z opiekunem.

Trójkąt Weimarski stanowi dla Niemiec, Francji i Polski ważne forum, na którym kraje te mają możliwość porozumiewania się w kwestii wspólnych wyzwań – mówi Jacek Skrobisz. -Ścisła współpraca w ramach Trójkąta Weimarskiego odbywa się nie tylko na płaszczyźnie rządowej, ale również parlamentarnej oraz społeczeństwa obywatelskiego – dodaje.

Od momentu jego powstania minęło już ponad 30 lat, a jej głównym celem jest aktualnie wymiana poglądów i konsultacji pomiędzy trzema państwami członkowskimi, a także wypracowywanie stanowisk w sprawach dotyczących polityki europejskiej i bezpieczeństwa. Skupia się ona także na sprawach społecznych, ochrony środowiska, klimatycznych, kulturalnych oraz wymianie młodzieży.

-16 czerwca 2023 r. staliśmy się „Małym Trójkątem Weimarskim”, czyli zawarliśmy trójstronne porozumienie na szczeblu samorządowym – mówi starosta J. Skrobisz. -Działo się to w tym samym czasie, gdy w Paryżu miał miejsce szczyt Komitetu. Mam nadzieję, że ta data stanie się furtką do nowych doświadczeń dla naszej młodzieży i przybliży ją do Europy – dodaje.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

Poprzedni

Upamiętnia powstańców

Następny

Poznański Czerwice 1956 rok

Ostatnie z

Powrócili do gry

Przemęckie Stowarzyszenie Kopa Sportowego „Kontra” w Kluczewie rozpoczęło 10 września rundę jesienną . 92 graczy zasiadło