Boże Ciało

2 mins read

W Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa wierni Kościoła Katolickiego uczestniczą we Mszy świętej, procesjach. W dniu Bożego Ciała, powracam do Lanciano, do kościoła Ojców Franciszkanów. Mogłam się przekonać, że znana od dawna historia o Cudzie Eucharystycznym jest ciągle żywa, a pielgrzymi oddają cześć przed monstrancją, patrz fot., w której ukryta jest Hostia przemienienia w Ciało i wino w Krew. Ten cud uważany jest za pierwszy i najważniejszy dla Kościoła Katolickiego. Ojcowie Franciszkanie przygotowali folder, także w języku polskim, w którym czytamy: ,,W VIII wieku, w małym kościółku świętego Longina Mszę świętą sprawował pewien mnich z zakonu bazylianów, który w głębi serca wątpił w prawdziwą obecność Pana Jezusa w Eucharystii. I oto ledwie wypowiedział on słowa konsekracji – Hostia przemieniła się w skrwawiony strzęp Ciała, a wino w kielichu zamieniło się w Krew. Hostia, która Ciałem się stała została umieszczona w Monstrancji i ma lekko brunatną barwę. Cudowna Krew w postaci grud koagulatu przybrała kolor brunatno żółtawy. Od 1713 roku Ciało jest przechowywane w artystycznie wykonanej Monstrancji z misternie cyzelowaną podstawą. Jest to dzieło neapolitańskich jubilerów.

,,Cudowna Krew znajduje się w kielichu z kryształu górskiego. Od 1252 roku – z woli biskupa Chieti, Landolfo Caracciolo, co potwierdził papież Innocenty IV bullą z 20 czerwca 1252 roku. Kustoszami Cudu Eucharystycznego w Lancianno są ojcowie franciszkanie. Zastąpili oni swoich poprzedników bazylianów – do 1176 roku, i benedyktynów do 1252 r.

W 1258 roku franciszkanie wybudowali obecne sanktuarium…

W 1902 roku, Święte Relikwie zostały umieszczone w marmurowym ołtarzu, gdzie spoczywają do dziś. Od 1574 roku były one przedmiotem badań kościelnych ekspertów. W latach 1970 – 1971 oraz 1981 próbki pobrane z Cudu Eucharystycznego poddano naukowym badaniom i analizom. Przeprowadził je profesor dr Odoardo Linoli, ordynator Szpitala Riumiti w Arezzo, ekspert w dziedzinie anatomii, histopatologii, chemii i diagnostyki laboratoryjnej. Współpracował on ściśle z prof. dr. Ruggero Bartellim, z Instytutu Anatomii Prawidłowej Uniwersytetu w Sienie. Wyniki analiz przeprowadzonych na próbkach z Krwi i z Ciała zostały podane do publicznych wiadomości 4 marca 1971 roku, w kościele Św. Franciszka w Lanciano. Badania dowiodły ponad wszelką wątpliwość, że: Cudowne Ciało jest cząstką ludzkiego ciała.

Cudowna Krew jest ludzką krwią. Cudowne Ciało składa się z tkanki i mięśnia sercowego – miocardium. Ciało i Krew mają tę samą grupę krwi – AB. W składzie Cudownej Krwi zidentyfikowano białka takie same, jak w świeżej krwi ludzkiej. Zidentyfikowano też substancje mineralne tj. chlorki, fosfor, magnez, potas, sód i wapń.

Cudowna Krew i Ciało przetrwały w bardzo dobrym stanie 12 wieków, mimo niesprzyjającego działania czynników atmosferycznych i biologicznych. Nie znaleziono śladów konserwacji i balsamowania”.

Wyniki badań można obejrzeć w jednej z sal przykościelnych.

We Mszy św., uczestniczymy w cudzie eucharystycznym, który dokonuje się w czasie konsekracji.

Anna Domagalska

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

Poprzedni

Sport w Małych Ojczyznach cenniejszy od złota

Następny

Trwa Oktawa Bożego Ciała

Ostatnie z

81. rocznica Zbrodni Wołyńskiej

11 lipca minęła 81. rocznica Zbrodni Wołyńskiej. Na łamach ,,Głosu Wolsztyńskiego” publikowaliśmy relacje świadków tych tragicznych