,,Tu wszędzie jest moja Ojczyzna”

/
2 mins read

,,Tu wszędzie jest moja Ojczyzna” – tak śpiewały na apelu z okazji 232 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja dzieci ze Szkoły Podstawowej w Karpicku – gmina Wolsztyn.

Po odśpiewaniu Hymnu Narodowego, uczniowie klasy trzeciej w swoich wystąpieniach przybliżyli najważniejsze fakty z historii.

Uczeń powiedział: ,,Dziś żyjąc w zawrotnym tempie, negujemy wszelkie wartości, nudzą nas uroczystości, apele, rocznice, święta. Ale czy tak musi być? Przecież naród, który nie zna swojej przeszłości, umiera i nie buduje przyszłości”.

Poszczególni uczniowie przypominali najważniejsze fakty, dotyczące uchwalenia Konstytucji 3 Maja 1791 roku. Uzasadnili, że ,,Konstytucja to najważniejszy dokument w państwie, zawierający prawa i obowiązki obywateli. Mówi o tym, kto ma rządzić i jak ma rządzić w państwie i określa jego ustrój. Konstytucja była ratunkiem dla Rzeczypospolitej, mająca wzmocnić państwo i stworzyć prawne podstawy do przekształcenia go w państwo silne i nowoczesne”. Podkreślili, że Hugo Kołłątaj, Stanisław Staszic, Ignacy Potocki, Stanisław Małachowski oraz wielu innych dostrzeli niebezpieczeństwo grożące Polsce. To oni byli twórcami Konstytucji nazwanej Konstytucją 3 Maja.

Trzecioklasista przedstawił atmosferę wokół Zamku Królewskiego, gdy powstawała Konstytucja. Zebrały się tłumy ludzi, wszyscy chcieli wiedzieć, co dzieje się w sali sejmowej. Sejm obradował już cztery lata. ,,Posłowie kochający Ojczyznę dążyli do zmian, które uratowałby nasz kraj przed upadkiem i utratą wolności”. I do tego potrzebna była dobra i mądra Konstytucja. Uczniowie wcielili się w posłów, króla, który powiedział: ,, W Imię Boga, w Trójcy Świętej Jedynego, ja Stanisław August z Bożej Łaski i woli narodu król Polski, dla dobra powszechnego, dla ugruntowania Wolności dla Ocalenia Ojczyzny naszej i jej granic z największą stałością ducha niniejszą Konstytucję uchwalamy i tę całkowicie za świętą, za niewzruszoną deklarujemy, dopóki by naród wyraźną wolą swoją nie uznał potrzeby odmienienia w niej jakiego artykułu. Przysięgam Bogu i żałować tego nie będę. Proszę waszmość planów, kto kocha Ojczyznę, niech idzie i za nas do kościoła, aby wykonać tam przysięgę”. Rozległ się okrzyk: ,,Vivat Konstytucja, Vivat król, Vivat wszystkie stany”. Uczniowie odśpiewali pieśń: ,,Witaj majowa jutrzenko”.

Uczniowie klasy pierwszej

Przewodniczący klasy zwrócił się do społeczności lokalnej tymi słowami: ,, Myślę, że wszyscy zrozumieli jak ważnym wydarzeniem było uchwalenie Konstytucji 3 Maja. Staraliśmy się odpowiedzieć na pytania, czym dla nas jest Ojczyzna, Naród, Wolność. Mam nadzieję, że to nasze spotkanie zachęciło was do chwili refleksji nad tak ważnymi sprawami dla każdego Polaka. Przypomnieliśmy sobie jakże ważne wydarzenie z historii naszego kraju, które powinniśmy znać. Bo przecież Naród, który nie zna swojej przeszłości, ginie i nie buduje przyszłość. Pamiętajcie o tym. Dziękujemy wszystkim za przybycie. Sejmik uczniowski poświęcony rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja ogłaszam za zamknięty.” Wszyscy odśpiewali Rotę.

To była piękna lekcja historii , przygotowana przez wychowawczynię, klasy trzeciej panią Małgorzatę Janas. Cała szkoła zdała egzamin z patriotyzmu.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

Poprzedni

Majowe święta

Następny

Dom rodzinny – Polska

Ostatnie z

81. rocznica Zbrodni Wołyńskiej

11 lipca minęła 81. rocznica Zbrodni Wołyńskiej. Na łamach ,,Głosu Wolsztyńskiego” publikowaliśmy relacje świadków tych tragicznych