Bez osłonek

/
10 mins read

Przed wyborami do Europarlamentu w 2019 roku ukazał się film uderzający w Kościół. Powiedziałam wtedy do mojej koleżanki, co wymyślą i jak uderzą przed następnymi wyborami. Rozpoczął się rok wyborczy i sprawdziły się moje przewidywania. Siły lewacki uderzyły. Tym razem zaatakowały Świętego Jana Pawła II – będącego dla nas wielkim autorytetem, którego słowa często przywoływaliśmy na łamach ,,Głosu Wolsztyńskiego”.
Wolsztynianie i nie tylko dzielili się wrażeniami z uczestnictwa w kolejnych pielgrzymkach Ojca Świętego do Ojczyzny.

Po śmierci Jana Pawła II 2 kwietnia 2005 roku przypomnieliśmy Jego słowa, cytowane już wcześniej w ,,Głosie”. Jakże dziś wydają się aktualne i wskazują, że obecnie rządzący kierują się nauką społeczną Kościoła, o której mówił podczas pielgrzymek papież. Oto fragmenty przesłania Ojca Świętego z homilii wygłoszonej w Krakowie na Błoniach 18 sierpnia 2002 roku, zamieszczone w ,,Głosie Wolsztyńskim” (nr 7 /2005 rok).
Nie lękajcie się

,,(…( Cieszę się, że tak wielu moich rodaków w duchu nauczania społecznego Kościoła włącza się w budowanie wspólnego ojczystego domu na fundamencie sprawiedliwości, miłości pokoju. Wiem, że wielu krytycznie postrzega i ocenia system, który usiłuje kierować współczesnym światem, owładnięty materialistyczną wizją człowieka. Kościół zawsze przypominał, że nie można budować szczęśliwej przyszłości i społeczeństwa na ludzkiej biedzie, na krzywdzie człowieka, na cierpieniu brata.
Ludziom kierującym się duchem katolickiej etyki społecznej nie może być obojętny los tych, którzy pozostają bez pracy, żyją w coraz większym ubóstwie, bez perspektyw poprawy swojego losu i losu swoich dzieci.

Wiem, że wiele polskich rodzin, zwłaszcza wielodzietnych, wielu bezrobotnych ludzi i w podeszłym wieku, ponosi niemałe koszty przemian społeczno-gospodarczych. Pragnę im powiedzieć, że dzielę duchowo ich ciężary i los. Dzielę ich radości i cierpienia, plany i wysiłki zmierzające do zbudowania lepszej przyszłości. Co dnia wspieram ich w dobrych zamiarach gorącą modlitwą.
Im i wszystkim, moim rodakom, przynoszę dziś przesłanie nadziei płynące z Dobrej Nowiny, że Bóg bogaty w miłosierdzie, w Chrystusie objawia każdego dnia swoją miłość.
To On zmartwychwstały Chrystus, mówi dziś do każdego i każdej z was :”Przestań się lękać !Jam jest Pierwszy i Ostatni, i żyjący. Byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków,”(Ap.1,17-18).
Oto przesłanie Bożego Miłosierdzia, które przynoszę dziś mojej ojczyźnie i moim rodakom: ,,Przestań się lękać”, zaufaj Bogu, który bogaty jest w miłosierdzie.
Jest z tobą Chrystus, niezawodny Dawca nadziei (…)
Ten atak na Świętego Jana Pawła II spotkał się z dezaprobatą wielu ludzi.
Obecna młodzież, nie poznała papieża. Być może nie czytała Jego przemówień, homilii.
Dzisiejsi osiemnastolatkowie urodzili się w roku, w którym umarł Jan Paweł II. Czy wiedzą o zainicjowanych przez papieża Światowych Dniach Młodzieży, gromadzących miliony młodych ludzi na całym świecie?

Bardzo często, słuchając wypowiedzi ludzi, że wszystkie programy społeczne wprowadzone przez rząd Zjednoczonej Prawicy, to rozdawnictwo, przypominam sobie słowa Jana Pawła II, który poprzez homilie, przemówienia wygłoszone także do przedstawicieli władz uczył, jak postępować.
Święty Jan Paweł II troszczył się o chorych, niepełnosprawnych, odwiedzał ich w szpitalach. To polskiemu papieżowi zawdzięczamy odzyskanie niepodległości. Jego słowa wypowiedziane na Placu Zwycięstwa w Warszawie:,, Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi … tej ziemi”, pobudziły do działania i zapoczątkowały koniec dyktatury komunistycznej. Ludzie przestali się bać, powstała Solidarność.
Dziennikarze stacji komercyjnej zaatakowali papieża opierając się na esbeckich materiałach, tworząc kłamliwy przekaz, w którym oskarżają Świętego Jana Pawła II, że jako kardynał Karol Wojtyła ukrywał przypadki pedofili. Konferencja ekspertów zajmujących się życiem papieża obaliła ten nierzetelny dziennikarski przekaz, a także uświadomiła o wpływach sił, które zawsze atakowały Kościół.

Udowodniono, że Jan Paweł II w 1983 roku zmienił Kodeks Prawa Kanonicznego i wprowadził odrębną kategorię dotyczącą przestępstw pedofili.
W 1992 roku nowy Katechizm Kościoła Katolickiego wprowadza cztery paragrafy dotyczące zaostrzenia kar wobec pedofilów.
Takie zaostrzenia kar wprowadzono również w Stanach Zjednoczonych, a w 1996 r. w Irlandii, gdzie podniesiono wiek ochrony dzieci z 16 lat do 18. W 1996 roku papież głosi, że ,,dobro dziecka jest najważniejsze i na pierwszym miejscu”.
W 2001 roku zobowiązuje zgłaszanie wszelkich spraw pedofili do Watykanu. W tym samym roku Jan Paweł II wystosowuje List o Najświętszym Sakramencie, w którym pedofilię zrównuje ze zniewagą Najświętszego Sakramentu, co grozi ekskomuniką.

Autorzy filmu zniesławiającego papieża i holenderski dziennikarz szkalujący Jana Pawła II w swojej książce, wykazali się brakiem kunsztu dziennikarskiego. Bazowali na esbeckich zapisach.

Jakże aktualne wydają się słowa kardynała Stefana Wyszyńskiego: „Jeśli będą chcieli zniszczyć naród zaczną od Kościoła”. Młodzi ludzie nie znający nauczania Papieża Jana Pawła II powinni sobie uświadomić poprzez poznawanie historii, że Kościół był zawsze atakowany przez systemy totalitarne – komunistyczny i nazistowski, ale nie tylko. Ten proces zaczął się już 500 lat temu. Książkę profesora Grzegorza Kucharczyka, znanego historyka powinien przeczytać każdy nauczyciel nie tylko historyk i polityk. Sam tytuł książki już o tym mówi ,,Chrystofobia -500 lat nienawiści do Jezusa i Kościoła”. Prześladowania katolików trwały we wszystkich krajach europejskich. Warto uzupełnić swoje wiadomości. Zachęcam do tej lektury młodych ludzi, być może zrozumieją, co się w tej chwili dzieje w Polsce i na świecie.

W grudniu 1999 roku ówczesna Rada Miejska w Wolsztynie podjęła uchwałę przyznającą Janowi Pawłowi II tytuł ,,Honorowego Obywatela Wolsztyna i Ziemi Wolsztyńskiej”. Przypomniał to w swoim piśmie skierowanym do obecnego Prezydium Rady Miejskiej inicjator i wnioskodawca z ramienia wolsztyńskiego Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana pan Włodzimierz Chrzanowski.

Byłam przekonana, że na Sesji Rady Miejskiej 29 marca br radni zajmą stosowne stanowisko w kwestii obrony dobrego imienia świętego Jana Pawła II. Niestety nie podjęli, ponieważ przewodniczący Rady Miejskiej po odczytaniu wspomnianego pisma z 13 marca br. skierował je do komisji. A przecież można było procedować ten wniosek poszerzając porządek obrad o ten punkt i ostatecznie podjąć tę uchwałę.

Anna Domagalska

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

Poprzedni

,,Wielkanocne Stoły”

Następny

Ostatnie z

Powrócili do gry

Przemęckie Stowarzyszenie Kopa Sportowego „Kontra” w Kluczewie rozpoczęło 10 września rundę jesienną . 92 graczy zasiadło