O inwestycjach i pomocy Ukrainie

15 mins read

Rozmowa z wójtem gminy Siedlec p. Jackiem Kolesińskim

Panie wójcie, jak ocenia Pan ubiegły rok?

Rok 2022 był z pewnością rokiem wyjątkowym. Mam na myśli wielką ilość zmian oraz okres wojenny, o którym nie możemy zapomnieć. Dla wszystkich samorządów miniony rok skutkował ogromną ilością zmian legislacyjnych, które miały znaczący wpływ na organizację oraz ilość pracy.

Całokształt roku 2022 oceniam pozytywnie. Z naszej strony udało się pozyskać dużo zewnętrznych środków oraz zrealizować wszystkie zaplanowane zadania.

Czy gmina zajmowała się dystrybucją węgla? Jeśli tak, to ile osób skorzystało z tej pomocy?

Gmina skorzystała z usług zewnętrznego podmiotu. Głównym powodem był fakt, że nie posiadamy własnego placu, wagi, transportu, sprzętu ani doświadczenia. Otrzymaliśmy trzy oferty i zgodnie z określonymi zasadami wygrała pierwsza oferta. Była to oferta od przedsiębiorcy z Tuchorzy.

Kolejną formą pomocy były dopłaty do ogrzewania gazem. Czy korzystano z nich w Gminie Siedlec?

W przypadku dopłat do ogrzewania gazowego wyglądało to nieco inaczej. Mieszkańcy mogą skorzystać ze zwrotu VAT-u, ale dopiero od 2023 roku.

Urząd Gminy w Siedlcu jako jedyny urząd w powiecie, a może i w Wielkopolsce posiada na terenie swojej placówki punkt gastronomiczny. Kiedyś rozmawiałam z ówczesnym dyrektorem GOK-u p. Waldemarem Ligmą, który mówił o planach utworzenia takiego punktu w holu urzędu. Trudno mi było w to uwierzyć.

Jednym z warunków, który postawiliśmy osobie wynajmującej kuchnię było prowadzenie kawiarenki. Chcielibyśmy, aby w przyszłości część kawiarnianą, w godzinach popołudniowych, prowadził Dom Kultury. Moim zdaniem, jest to atrakcyjna oferta zarówno dla mieszkańców gminy jak i osób korzystających z oferty Domu Kultury w tym kina, które w nim działa. Mam nadzieję, że z czasem stanie się ona miejscem, gdzie będzie można przeczytać lub wypożyczyć książkę i umówić się na kawę. Będzie to miejsce naszych spotkań. Przewidziana jest jej modernizacja, ale jest ona zależna od dyrektor Domu Kultury. Cieszę się, że ta działalność trwa i udało nam się ją uruchomić. Tym bardziej, że w takiej miejscowości, jak Siedlec, nie jest łatwo prowadzić działalność tego rodzaju.

Jakie zadania udało się zrealizować w 2022 roku, a jakie są zaplanowane na rok 2023?

Największym zadaniem, które będzie realizowane w 2023 roku jest zakończenie termomodernizacji pięciu szkół i Ośrodka Pomocy Społecznej. Łącznie na to zadanie z Polskiego Ładu pozyskaliśmy 4 500 000 zł. Zależy nam na ociepleniu wszystkich wspomnianych budynków, odnowieniu elewacji i przygotowaniu ich do modernizacji, które będzie skutkowało rzeczywistym zmniejszeniem zużycia energii. W ubiegłym roku zakończyliśmy budowę pełnowymiarowej sali gimnastycznej w Kopanicy. Koszt budowy wyniósł 5 300 000 zł. Naszym następnym krokiem będzie budowa sali sportowej w Chobienicach na którą mamy już przygotowany projekt. Przed nami stoją wyzwania związane z konserwacją zabytków. Mam nadzieję, że rozwiążemy wszystkie problemy, z którymi przyjdzie nam się zmierzyć. Pozyskaliśmy 2 000 000 zł na modernizację sali gimnastycznej w Siedlcu oraz jej kapitalny remont. W projekcie rozpisany został łącznik szkoły z salą gimnastyczną oraz klatka schodowa wewnątrz szkoły. Mam nadzieję, że możliwości finansowe pozwolą nam na zrealizowanie tego zadania. Z rozwojem naszej gminy związana jest kanalizacja. Na przełomie ostatnich dwóch lat pozyskaliśmy łącznie 6 000 000 zł, które zostanie wykorzystane w budowie nowego kolektora w miejscowości Obra. Inwestycja ta jest realizowana we współpracy z zaprzyjaźnioną gminą Wolsztyn. Cieszy mnie dobra współpraca z włodarzami miasta i Gminy Wolsztyn. Dzięki niej inwestycja, która była wstrzymywana przez kilka miesięcy, w końcu jest na dobrej drodze do jej zrealizowania. Inwestycja ta obejmie drugą część kolektora, który przechodził będzie przez Powodowo. Biorąc pod uwagę rozbudowującą się infrastrukturę mieszkalną w Chorzeminie oraz infrastrukturę przemysłową w Powodowie jest to niewątpliwie ogromny plus dla miasta i gminy Wolsztyn.

Kolejnymi wyzwaniami są ścieżki rowerowe. Zaczynając od drogi krajowej 32, gdzie gmina Siedlec zleci projekt opracowania tej ścieżki na swoim terenie, a gmina Wolsztyn odpowiada za część na jej terenie. Finalnie ścieżka ma się ciągnąć od Powodowa do miejscowości Kargowa. Mam nadzieję, że już w przeciągu kilku miesięcy uda się zrealizować omawianą inwestycję. Pozwoliłoby to na połączenie województwa wielkopolskiego oraz województwa lubuskiego. Każdy samorząd przygotowuje projekty, które będą wcielane w życie na jego terenie. Wiemy już, że włodarze sąsiedniej gminy przygotowują dokumentację. Z drugiej strony gminy biegnie droga wojewódzka 303 (Siedlec-Nieborza-Wojciechowo-Chobienice-Grójec Wielki), wzdłuż której trwają zaawansowane prace w sprawie ścieżki rowerowej. Na odcinku Siedlec-Nieborza uzyskano już zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Natomiast na odcinku Nieborza-Chobienice trwają prace remontowe.

W marcu w naszej gminie rozpocznie się budowa obwodnicy wsi Żodyń. Wstępny koszt inwestycji to około 40 000 000 zł. Uważam, że razem ze ścieżkami rowerowymi oraz dwoma rondami, które są tam zaplanowane może ona osiągnąć 50 000 000 zł. Będzie to jedna z pierwszych obwodnic zrealizowana w ramach projektu rządowego. Nie mógłbym pominąć faktu, że w ubiegłym roku w naszym urzędzie dokonaliśmy kapitalnego remontu sieci instalacyjnej. Pozyskaliśmy na ten cel 350 000 zł. Dodatkowe środki pozwoliły w całości na pokrycie kosztów nowego programowania oraz części serwera. Pozyskaliśmy również ponad 700 000 zł z rządowego programu Cyfrowa Gmina – wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”, co pozwoliło nam na zakup 300 komputerów dla mieszkańców gminy Siedlec. Modernizujemy wszystkie place zabaw. Na stadionie sportowym w Siedlcu zostały zakończone pierwsze prace związane z budową skateparku. Zrealizowano zadanie inwestycyjne w ramach projektu pn. „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Siedlec poprzez utwardzenie powierzchni gruntu”. Na omawiane zadanie pozyskaliśmy 100 000 zł w ramach programu LEADER. Poruszając kwestę Polskiego Ładu wiemy, że rusza cała seria projektów związanych z zabytkami, jak i projekty uruchomione przez Wojewodę Wielkopolskiego, związane z modernizacją i budową dróg z których na pewno będziemy chcieli skorzystać.

Urząd Gminy Siedlec gościł niedawno Wojewodę Wielkopolskiego. Czy mógłby Pan powiedzieć o przebiegu jego wizyty?

16 stycznia gościliśmy w naszym urzędzie Wojewodę Wielkopolskiego p. Michała Zielińskiego. Jednym z elementem spotkania było oficjalne otwarcie dwóch dróg w miejscowości Żodyń i dwóch dróg w miejscowości Kopanica oraz otwarcie wybudowanej sali gimnastycznej w Kopanicy. Wszystkie wymienione zadania zostały zrealizowane z pomocą rządowego wsparcia w wysokości ponad 1 600 000 zł. Po oficjalnym otwarciu nowo powstałych dróg mieszkańcy Gminy Siedlec spotkali się z Wojewodą Wielkopolskim oraz posłem na Sejm RP w sali widowiskowej. Z posłem na Sejm RP Marcinem Porzuckiem współpracujemy już od dłuższego czasu, co skutkuje realizacją wielu projektów. Mówimy tutaj na przykład o rozbudowanej remizie strażackiej w Chobienicach. Należy wspomnieć o takich inwestycjach, jak droga w Jażyńcu, której koszt przekroczył 2 500 000 zł. Łączny koszt inwestycji w Jaromierzu, Jażyńcu, Kopanicy i Żodyniu przekroczył 4 500 000 zł. W przypadku naszego województwa dofinansowanie wynosiło 50%, jednak przy dzisiejszym wzroście cen rzeczywiste wsparcie wyniosło, niestety, tylko 30%.

Był pan niedawno w Ukrainie, czy mógłby pan podzielić się z czytelnikami wrażeniami z wyjazdu?

Na Ukrainę wysłaliśmy kilka transportów. Nawiązaliśmy współpracę z dwoma organizacjami oraz współpracujemy z gminą w rejonie Tarnopola. Organizacja humanitarna współpracuje ze szpitalem wojskowym, znajdującym się na obrzeżach strefy wojennej. W Ukrainie byliśmy dwukrotnie. Pierwszy raz w listopadzie, gdzie przekazaliśmy swoje dary w Tarnopolu. W ubiegłym tygodniu byliśmy w Kijowie, gdzie przekazaliśmy pomoc dla szpitala ukraińskiego. Na sześć zabranych przez nas agregatów, trzy trafiły właśnie do szpitala. Przekazaliśmy również umundurowanie strażackie oraz ciepłe ubrania zimowe. Już w pierwszych miesiącach wojny, kiedy dostarczanie pomocy było trudne, gmina Siedlec wydelegowała cztery grupy naszych ochotniczych strażaków. Strażacy bezinteresownie pojechali na granicę i tam przez trzy tygodnie, w kuchni polowej, przygotowywali ciepłe posiłki dla rodzin oraz służyli pomocą medyczną. Było to możliwe dzięki wsparciu finansowemu naszych mieszkańców oraz firm znajdujących się na terenie Gminy Siedlec. Nasza gmina już wcześniej pomagała uchodźcom. Gdy na zebraniu zaproponowałem udzielanie pomocy, spotkałem się z bardzo pozytywnym odzewem ze strony mieszkańców. Rada Gminy i sołtysi na jednej sesji zebrali prawie 3 500 zł na pomoc Ukrainie. W Kijowie współpracujemy ze szpitalem i w chwili obecnej jesteśmy po uchwale Rady Gminy w sprawie wsparcia mieszkańców Ukrainy. Musimy być świadomi, że na Ukrainie brak instalacji elektrycznej powoduje brak bieżącej wody, ciepła oraz ogrzewania. Jako gmina przygotowujemy się do podjęcia, w najbliższy wtorek, kolejnej uchwały w tej sprawie. Komisja budżetowa zaproponowała sumę 30 000zł na pomoc Ukrainie. Przykładamy dużą wagę do tego, w czyje ręce przekazujemy te pieniądze. Cieszy nas otrzymanie podziękowań i potwierdzenie otrzymanej pomocy od szpitala wojskowego w Ukrainie. To daje nam pewność, że nasza pomoc dotarła tam, gdzie powinna. W dalszym ciągu zbieramy kolejne materiały na pomoc dla Ukrainy.

W zeszłym roku uczestniczyłam w dwóch ważnych wydarzeniach w gminie Siedlec. Uroczystości z okazji Powstania Wielkopolskiego w Chobienicach oraz w likwidacji pomnika ku czci żołnierzy radzieckich w Siedlcu.

Serdecznie zapraszam na obchody 104 rocznicy Powstania Wielkopolskiego, które odbędą się w Chobienicach 12 lutego.

Dziękuję za udzielenie ważnych informacji i życzę pomyślności w 2023 roku.

Anna Domagalska

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

Poprzedni

Ostatnie ferie z bonem turystycznym

Następny

U karmelitanek w dalekiej Islandii.

Ostatnie z

0 0.00