Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński spotkał się z samorządowcami

1 minuta czytania

Wojewoda Wielkopolski  Michał Zieliński spotkał się  z samorządowcami w Wolsztynie – burmistrzem Wojciechem Lisem, wójtem gminy Siedlec Jackiem Kolesińskim, zastępcą wójta gminy Przemęt Waldemarem Kalitką.
Starosta Jacek Skrobisz przedstawił gałęzie gospodarcze charakterystyczne dla powiatu wolsztyńskiego. Podkreślił, że w powiecie dobrze sobie radzimy. Burmistrz W. Lis stwierdził, że Wolsztyn to nie tylko parowozy, ale rodzinni przedsiębiorcy. Spotykał się z zarzutem, dlaczego nie ma nowego inwestora zagranicznego. Jednakże, według burmistrza, ważny jest rozwój naszych firm. Gmina przygotowała tereny (120 ha) pod aktywizację gospodarczą. Są one objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Burmistrz poinformował, że na najbliższej sesji będą podjęte dwie uchwały o przystąpieniu Wolsztyna do Programu Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych.

Wójt J. Kolesiński podziękował wojewodzie za środki przekazywane samorządom, zwrócił uwagę, że największym obciążeniem są koszty oświatowe. ,,Nasza gmina zapewnia wszystkim dzieciom miejsca w przedszkolu, a sama dopłata do stołówek szkół i przedszkoli wynosi 1.800.000 zł. Część samorządów nie bierze udziału w projektach rządowych, bo nie jest w stanie pokryć kosztów danego przedsięwzięcia. Wójt powiedział, że mamy złe prawo. W ramach  zarządzania lokalami komunalnymi, gminy nie mają możliwości utworzenia spółdzielni mieszkaniowej. ,,My wspieramy wybudowanie  mieszkań, ale nie powinniśmy dopłacać do ich utrzymania”. Podał przykład, że gmina Siedlec ma 60 mieszkań komunalnych, z czego 20 nie są opłacane przez ich mieszkańców. Wójt zaapelował, aby oprócz nowych wprowadzanych programów, zmienić stare prawo.

Wójt gminy Przemęt Janusz Frąckowiak spóźnił się  na spotkanie, ponieważ z panią skarbnik Bożeną Ćwiklińską podpisywał u notariusza  z księdzem kanonikiem Marianem Szymańskim akt sprzedaży parafii kaszczorskiej terenu przy sanktuarium (podcienia). Pan wójt podziękował wojewodzie za środki dla  gminy Przemęt. Poprosił o przyspieszenie prac komunalizacji gruntów. Burmistrz W. Lis i wójt J.Frąckowiak podpisali umowy na przydzielone środki finansowe. 

W spotkaniu uczestniczył poseł Marcin Porzucek (jego odpowiedzi na moje pytania przedstawimy wkrótce).

Anna Domagalska

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

Poprzedni

Pierwsze świadectwa

Następny

Uroczystość 45-lecia Zespołu Pieśni i Tańca „Kębłowo”

Ostatnie z