73 rocznica śmierci rotmistrza Witolda Pileckiego

3 mins read

25 maja 1946 roku z rozkazu komunistycznych władz, strzałem w tył głowy, zamordowany został rotmistrz Witold Pilecki, jeden z najodważniejszych żołnierzy II wojny światowej, który dobrowolnie skazał się na niemiecki obóz Auschwitz.

25 maja 2016 roku w Wolsztynie, w rocznicę śmierci  rotmistrza Pileckiego, odsłonięto pomnik poświęcony Żołnierzom Niezłomnym.

List do Komitetu Budowy Pomnika w Wolsztynie wystosował  syn Witolda Pileckiego.

Andrzej Pilecki ze zdjęciem ojca rotmistrza Witolda Pileckiego

Drodzy Wolsztynianie!
Za kilka dni odbędzie w Waszym mieście uroczystość!
Obejrzałem drogą elektroniczną obiekt, który ma być odsłoniony w dniu wykonania wyroku na Moim ojcu, Rotmistrzu Witoldzie Pileckim.
Ojciec kochał Ojczyznę, służył Jej ze wszystkich sił i wszystko Jej poświęcił. Był NIEZŁOMNY.
Na Jego szabli jest napis: „Za sprawę Mojej Ojczyzny w potrzebie krwi własnej i życia nie szczędzić”. Wiedza o Jego dokonaniach obejmuje już obszar ogólnoświatowy. Cieszę się, że liczna grupa tych, którzy Go rozumieją, chcą naśladować oraz podziwiają i czczą to młodzież.
Grupa ta rośnie bardzo szybko. Jest więc do kogo mówić, jest też kogo nauczać. Spotykam się z pilną potrzebą wiedzy o wartościach, które przyświecały Ojcu na Jego drodze.
Czasem nie jest to proste w naszej rzeczywistości. Istotą każdej rzeczywistości powinien być sens i dbałość o jego realizację. Oczekujemy sensu w słowach i czynach. Potrzebna jest mądrość, a za tym sztuka samodzielnego myślenia. Praca nad sobą to wyzwanie na całe życie. Trzeba ciągle siebie poznawać oraz ciągle nad sobą pracować.
Trudno to robić przy charakterystycznym dla współczesności stałym braku czasu. Należy czynić wszystko, by nie za brakło wiary w siebie. Ojciec wyrażał zdecydowane NIE dla bylejakości. Mówił:” czyń dobrze i do końca”. Może to co napisałem wydaje się trudne do osiągnięcia. Warto jednak działać, jak człowiek samodzielnie myślący, a myśleć jak człowiek czynu.

Andrzej Pilecki

W dniu odsłonięcia pomnika zebrani na uroczystości otrzymali specjalne wydanie ,,Głosu Wolsztyńskiego”  poświęcone Żołnierzom Wyklętym – Niezłomnym

Słowa rotmistrza Pileckiego do żony
Kup koniecznie książkę Tomasza á Kempis „O naśladowaniu Chrystusa” i czytaj dzieciom fragmenty. To ci da siłę – powiedział żonie skazany w 1948r. na śmierć rotmistrz Witold Pilecki

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

Poprzedni

Bez osłonek

Następny

Wiersz na Dzień Matki

Ostatnie z

Bez osłonek

Jaki był ten 2021 rok? Niektórzy z nas dokonują bilansu, wspominają najważniejsze wydarzenia. Wśród noworocznych życzeń

To był rok…

2021 rok był Rokiem Rodu Mielżyńskich. W listopadzie relacjonowałam spotkanie młodych historyków w Ostoi, w Chobienicach,

Czy wiecie, że…

Jeszcze w latach 50. ubiegłego wieku, plac wokół kościoła farnego w Wolsztynie, nazywany był ,,cmentarzem przykościelnym”..?

0 0.00