Bezrobocie w powiecie wolsztyńskim 2,5%

5 mins read

Zwróciłam się do pani dyrektor Sylwii Tomiak-Rozynek z pytaniami dotyczącymi sytuacji na rynku pracy.
Z informacji medialnych wynika, że w Wielkopolsce jest najniższe bezrobocie. Pandemia, jak widać, nie dała się tu we znaki. Jak ta sytuacja przedstawia się w Wolsztynie i powiecie wolsztyńskim?

– Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wolsztynie na koniec kwietnia 2021r. wynosi 700 osób i w porównaniu do stanu z końca grudnia 2020r. jest wyższa o 4 osoby, a w stosunku do stanu z końca kwietnia 2020 roku jest wyższa o 120 osób.

Stopa bezrobocia na koniec marca 2021 roku przedstawiała się następująco:
· kraj 6,4 %
· województwo wielkopolskie 3,9 %

powiaty i miasta o najniższej stopie bezrobocia w kraju:
m. Katowice 1,9 %
m. stołeczne Warszawa 2 %
pow. kępiński 2 %
m. Poznań 2,2 %
pow. poznański 2,2 %
pow. warszawski zachodni 2,4 %
pow. wolsztyński 2,5 %

powiaty ościenne:
pow. nowotomyski 2,9 %
pow. leszczyński 2,9 %
pow. kościański 3,5 %
pow. grodziski 4,1 %
pow. nowosolski 7,2 %
pow. zielonogórski 8,5 %
pow. wschowski 9,2%

powiaty o najwyższej stopie bezrobocia w kraju:

pow. braniewski 19,4 %
pow. kętrzyński 19,7 %
pow. szydłowiecki 24,4 %

Czy poszukujący mogą liczyć na pracę w powiecie? Jeśli tak, to kto jest najczęściej poszukiwany?

Jeżeli osoba bezrobotna jest zainteresowana podjęciem pracy to z pewnością znajdzie dla siebie zatrudnienie. Wszystko zależy od poziomu wykształcenia danej osoby, doświadczenia i kwalifikacji i chęci konkretnej osoby. O ile ofert pracy dla osób z niższymi kwalifikacjami jest znacznie więcej, to już osoby z wykształceniem wyższym mogą mieć pewne trudności. Na lokalnym rynku pracy cały czas poszukuje się pracowników budowlanych, kierowców, pracowników do prostych prac fizycznych, pracowników w przemyśle spożywczym i przetwórczym, pracowników księgowości i kadr. Niestety, nie wszystkie oferty trafiają do urzędu pracy, stąd przy szukaniu pracy konieczna jest analiza lokalnej prasy, a także mediów społecznościowych, gdzie coraz aktywniej poszukuje się pracowników.

W ostatnich miesiącach ucierpieli głównie właściciele hoteli i restauracji. Czy przedstawiciele tych branż otrzymali jakąś pomoc?

W przypadku pomocy Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie, w ramach tarczy antykryzysowej, na chwilę obecną branże hotelowe i restauracje mogą liczyć na wsparcie w postaci dotacji w wysokości do 5 tys. złotych na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przy założeniu, że odnotowano minimum 40% spadek obrotów.

Jeżeli do tej pory pracodawca nie starał się o wsparcie w postaci dofinansowania części kosztów wynagrodzeń zatrudnionych pracowników, to również z tej formy wsparcia może skorzystać.
Wszelkie informacje na temat pomocy z tarczy antykryzysowej dostępne są na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie – www.wolsztyn.praca.gov.pl

W jakich sprawach pomaga Urząd Pracy?

Obecnie podstawowe zadania pup to :

 • rejestracja osób bezrobotnych
 • zgłaszanie do ubezpieczenia zdrowotnego
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków i innych świadczeń dla bezrobotnych
 • przyjmowanie, informowanie o dostępnych ofertach pracy, umieszczanie ich na stronie internetowej,
 • pomoc dla pracodawców – poszukiwania pracowników
 • doradztwo zawodowe, czyli pomoc w określeniu preferencji zawodowych i posiadanych umiejętności.
 • pozyskiwaniem środków z EFS na realizacje celów, mających pomóc osobom bezrobotnym
 • organizacja kursów zawodowych i szkoleń
 • organizacja subsydiowanego zatrudnienia
 • dofinansowanie założenia działalności gospodarczej
 • dofinansowanie kosztów tworzenia nowych miejsc pracy przez pracodawców
 • wparcie zatrudnienia cudzoziemców
 • od kwietnia 2020 finansowanie pomocy w ramach tarczy antykryzysowej.

Anna Domagalska

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

Poprzedni

Policja poszukuje właścicieli skradzionych rowerów

Następny

Księguś odwiedził SP nr 2

Ostatnie z

Bez osłonek

Jaki był ten 2021 rok? Niektórzy z nas dokonują bilansu, wspominają najważniejsze wydarzenia. Wśród noworocznych życzeń

To był rok…

2021 rok był Rokiem Rodu Mielżyńskich. W listopadzie relacjonowałam spotkanie młodych historyków w Ostoi, w Chobienicach,

Czy wiecie, że…

Jeszcze w latach 50. ubiegłego wieku, plac wokół kościoła farnego w Wolsztynie, nazywany był ,,cmentarzem przykościelnym”..?

0 0.00