Z obrad Sesji Miejskiej

7 mins read

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej, która odbyła się pod koniec marca burmistrz Wojciech Lis złożył sprawozdanie z okresu międzysesyjnego.
Poinformował, że Gminny Żłobek, który jest budowany na ul. Komorowskiej w Wolsztynie zacznie funkcjonować od stycznia przyszłego roku.
Rozpoczęła się realizacja inwestycji polegająca na remoncie nawierzchni na ulicy Powstańców Wielkopolskich w Wolsztynie. Na sąsiedniej ulicy Żegockiego wyremontowany zostanie chodnik i powstanie parking. Prace potrwają do czerwca.
Do 29 marca do Urzędu Miejskiego w Wolsztynie wpłynęło od mieszkańców gminy 130 wniosków na wymianę pieców z paliwa stałego na piece ekologiczne. W zeszłym roku do tego czasu złożono 78 wniosków.
Projekt rowerów miejskich w Wolsztynie będzie współfinansowany z Europejskiego Funduszu Regionalnego. Znalazł się on na wysokiej trzeciej pozycji, w związku z tym prawdopodobnie inwestycja o wysokości ponad miliona złotych będzie jeszcze zrealizowana w tym roku. Oprócz systemu rowerów miejskich wybudowany będzie także ciąg pieszo rowerowy pomiędzy ulicą Dworcową a deptakiem przy ulicy Dąbrowskiego wraz z oświetleniem. Oświetlenie powstanie także na istniejącej ścieżce rowerowej w Karpicku.
Gmina Wolsztyn pozyskała ponad 97 tysięcy złotych z programu „Szatnia na medal” na budowę szatni modułowych na stadionie w Wolsztynie.
Szlak Żurawi zmienił swój bieg ze względu na to, że część poprzedniego szlaku prowadziła częściowo przez tereny prywatne (koło stawów na drodze do Chorzemina). Sprawa ta została ujawniona w ostatnim półroczu. Gmina Wolsztyn wspólnie z nadleśnictwem Wolsztyn wyznaczyła nową trasę szlaku żurawiego. Na szlaku postawiono nowe tablice informujące o kierunku poruszania się.
W końcu marca zakończyły się czynności przy współudziale komornika i byłego dzierżawcy Pałacu Wolsztyn. Gmina Wolsztyn przejęła pałac. Obecnie trwają czynności zmierzające do przygotowania dokumentacji projektowo-remontowej na tym obiekcie.
Radny Jakub Lorenc zapytał o kładkę kolejową nad torami przy stacji PKP w Wolsztynie. Gmina Wolsztyn zobowiązała się wykonać remont tej kładki we własnym zakresie. Radnego interesowało, czy będą odtwarzane oryginalne nity, które spajały całą konstrukcję.
Burmistrz poinformował, że przy remoncie będzie opracowana ekspertyza, która wskaże dalsze kierunki prac. Jest to obiekt historyczny o konstrukcji nitowanej. Niestety, dzisiaj mało kto zajmuje się nitowaniem. Planuje się nity zastąpić połączeniami śrubowanymi. Kładkę przejęła gmina Wolsztyn od kolei państwowych. Wystosowano do powiatu pismo z prośbą o pomoc finansową w remoncie kładki.
Radny Lech Daleki zapytał, jakimi argumentami kierowano się przy budowie oświetlenia na ścieżce rowerowej Karpicko-Tłoki. Radny sugerował, że na innych ścieżkach rowerowych natężenie ruchu rowerowego i pieszych jest znacznie większe.
Wiceburmistrz Tomasz Spiralski odpowiedział, że chodzi o dokończenie budowy oświetlenia na ulicy Poznańskiej w Karpicku, na której przebiega ścieżka rowerowa.
Radny Robert Malewicz wspomniał, że w sprawozdaniu nie było mowy o budowie ścieżki rowerowej Powodowo-Siedlec.
Burmistrz odpowiedział, że trwają prace projektowe, które mają być ukończone w październiku lub listopadzie. Prace nad budową ruszą w przyszłym roku.
Radny Mariusz Przybyła zapytał, czy radni będą mogli wejść do Pałacu Wolsztyn, by sprawdzić, w jakim jest on obecnie stanie.
Burmistrz potwierdził, że radni będą mogli wejść do pałacu.
Radny Mariusz Przybyła stwierdził, że nie jest zwolennikiem oświetlania ścieżek rowerowych, ze względu na to, że są to kosztowne inwestycje i gminę na to nie stać. Trzeba się też starać o rozbudowę komunikacji miejskiej.
Radny Dominik Tomiak zapytał o faktyczne dofinansowanie na szatnie na stadionie miejskim na Bielniku. Wyczytał bowiem w Internecie, że decyzja o przyznaniu dofinansowania będzie dopiero procedowana na Sejmiku Wojewódzkim.
Burmistrz odpowiedział radnemu, że pieniądze na tę inwestycję gmina Wolsztyn już pozyskała.
Radny Artur Strażyński zadał pytanie odnośnie zmiany trasy na szlaku żurawim. Dlaczego gmina Wolsztyn nie porozumiała się z właścicielem terenu na którym przebiegała stara trasa szlaku.
Wiceburmistrz Tomasz Spiralski poinformował, że takie rozmowy były prowadzone. Problem wynika z zaszłości związanych z samą linią brzegową Jeziora Wolsztyńskiego. Znajduje się tam wiele terenów prywatnych. W przyszłości planuje się opracować na tym terenie plan zagospodarowania przestrzennego. Obecna granica działek prywatnych na całym odcinku drogi znajduje się czasami w lesie. Część drogi przebiega przez tereny prywatne. W przyszłości na tym terenie powstaną budynki rekreacyjne. Samo uregulowanie prawne wymagałoby dużych nakładów finansowych i pracy geodety.
Radny Krzysztof Rozynek zapytał, czy także w innych miejscowościach poza Wolsztynem planuje się mechaniczne sprzątanie dróg.
Burmistrz Wojciech Lis odpowiedział, że na tą chwilę takie zadania nie były zaplanowane. Jeśli sołtysi miejscowości zgłaszają taką potrzebę, to wtedy gmina Wolsztyn zleca sprzątanie ulic na wsiach.

Robert Staszewski

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

Poprzedni

Nasza Sonda: Rok pandemii

Następny

Marsz Katyński upamiętnia ofiary

Ostatnie z

Zawody latawcowe

Dziś, w niedzielę, na lądowisku w Powodowie odbyły się zawody latawcowe.

Piękna jest Polska

O tym, że Polska jest piękna nie trzeba przekonywać. Skończyło się lato, zostały wspomnienia z krajowych

0 0.00