O nieprawidłowościach w budżecie i szczepieniach

6 mins read

2 lutego odbyło się 28 zdalne posiedzenie obrady Rady Gminy Siedlec. Obradom przewodniczył przewodniczący Rady Gminy Andrzej Kaźmierczak.

Radny Zdzisław Śmiałek złożył wniosek o rozpatrzenie wniosku regionalnej Izby Obrachunkowej. 20 stycznia 2021 kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu podjęła uchwałę, które zobligowała Radę Gminy do usunięcia występujących tam nieprawidłowości do dnia 9 lutego. Radny miał zastrzeżenie, że do dnia obrad, pozostali radni nie zostali zapoznani z tą uchwałą.
Pytał się, czy to jest celowe działanie. W uchwale budżetowej były zapisy dotyczące inwestycji w miejscowości Żodyń i remont ulic Osiedlowej i Słonecznej.

Przewodniczący Andrzej Kaźmierczak odpowiedział, że procedowanie tej uchwały na sesji nie ma najmniejszego sensu, bowiem dokument z Regionalnej Izby Obrachunkowej nie trafił do biura Rady Gminy. Przewodniczący Rady zaapelował do radnego, aby swój wniosek wycofał.
Miał żal, do radnego, że go złożył formalnie, a nie zwrócił się do przewodniczącego osobiście z pominięciem drogi służbowej.

Radny Zdzisław Śmiałek na prośbę przewodniczącego
w końcu postanowił wycofać wniosek. Dziwił się jednak, że dokument z Izby Obrachunkowej nie trafił do urzędu, tym bardziej, że on sam otrzymał go drogą elektroniczną 20 stycznia.
Radni zaczęli zadawać pytania – Kto traktuje nas niepoważnie – Rada Gminy, czy Regionalna Izba Obrachunkowa?

Wójt Jacek Kolesiński, który przyszedł na sesję spóźniony, poinformował, że zapoznał się z pismem RIO. Rozmawiał z Regionalną Izbą Obrachunkową i poprosił o dłuższy termin na usunięcie nieprawidłowości w uchwale.

Radny Ryszard Kluj zadał pytanie – Jakie zadania zostały zgłoszone do funduszu wsparcia gmin popegereowskich?

Wicewójt Agnieszka Kasperczak poinformowała, że gmina w tej sprawie podjęła działania. Na składanie wniosków jest termin do 12 lutego. Gmina oczekuje na stosowne decyzje Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Można złożyć maksymalnie trzy wnioski. O pomoc zgłosiły się cztery miejscowości. W urzędzie gminy podjęto decyzję, że o fundusze pomocowe będą mogły się ubiegać miejscowości Kiełpiny (adaptacja jednego piętra w dworku), Żodyń (modernizacja ulicy Słonecznej i Osiedlowej) i Chobienice (modernizacja remizy strażackiej). Został odrzucony wniosek z Zakrzewa na budowę placu zabaw.

Do Rady Gminy Siedlec wpłynęła petycja w sprawie szczepień na Covid-19. W treści petycji czytamy:

Zgodnie z artykułem 32 Konstytucji RP wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. W związku z powyższym za niedopuszczalne uważamy jakiekolwiek działania władz międzynarodowych, krajowych czy lokalnych wykluczających społecznie mieszkańców gminy Siedlec z powodów prasowych, religijnych, medycznych czy sanitarnych (…).
Jednocześnie przed rozpoczęciem zapowiadanych przez Rząd RP masowych szczepień przeciwko wirusowi SARSCOV2 planowanych od 2021 roku, których eksperymentalnymi biorcami mają być mieszkańcy gminy Siedlec,
uznajemy za zasadne i nieodzowne, by Rząd RP uzyskał pisemne gwarancje ze strony producentów szczepionek, że w przypadku jakichkolwiek powikłań, gotowi są oni przyjąć i ponieść wszelkie koszty prawne i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów i powikłań poszczepiennych.

Imiona i nazwiska osób w petycji udostępnionej publicznie zostały wymazane. W dniu 12 stycznia 2021 r. w czasie posiedzenia Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji rozpatrzono postulat wnoszących petycję i stwierdzono, że organ Rady Gminy Siedlec nie jest właściwym adresatem tej petycji.

Pani Zofia Grunwald z Belęcina skierowała pytanie do prezesa ZEUK pana Hieronima Birka o planowane działania polegające na podłączeniu kanalizacji w tej miejscowości. Prosiła też o zabezpieczenie terenu przepompowni przy sali gimnastycznej, ponieważ zdarza się, że dzieciom wpada tam piłka.

Pan Hieronim Birk powiedział, że dokumentacja techniczna została opracowana w grudniu ubiegłego roku. Do ZEUK zgłosiło się ponad stu właścicieli nieruchomości, którzy zadeklarowali chęć przyłączenia się do
kanalizacji. W Belęcinie są trzy przepompownie i sukcesywnie po kolei do nich będą podłączani mieszkańcy miejscowości.

Robert Staszewski

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

Poprzedni

Poszukiwany właściciel skradzionych narzędzi

Następny

Tę szkołę założyli rodzice

Ostatnie z

Zawody latawcowe

Dziś, w niedzielę, na lądowisku w Powodowie odbyły się zawody latawcowe.

Piękna jest Polska

O tym, że Polska jest piękna nie trzeba przekonywać. Skończyło się lato, zostały wspomnienia z krajowych

0 0.00