Armia Krajowa – czym zajmowała się oprócz walki zbrojnej?

3 mins read
Armia Krajowa Wolsztyn

14 lutego 1942 roku, z rozkazu Naczelnego Wodza gen. Władysława Sikorskiego, Związek Walki Zbrojnej został przekształcony w Armię Krajową – następczyni także powstałej jeszcze w 1939 r. Służby Zwycięstwu Polski. Na czele AK stanął gen. Stefan Rowecki „Grot”.

Według różnych źródeł w szeregach AK służyło blisko 400 000 osób. Kulminacyjną jej walką o niepodległość było Powstanie Warszawskie. Armia Krajowa została rozwiązana w styczniu 1945 roku. Czym oprócz walki zbrojnej zajmowali się akowcy?

Komenda Główna ZWZ-AK składała się z kilku Oddziałów. Były to:

  • I – Oddział Organizacyjny;
  • II – Oddział Wywiadu;
  • III – Oddział Operacyjny;
  • IV – Kwatermistrzostwo;
  • V – Łączność;
  • VI – Biuro Informacji i Propagandy;
  • VII – Biuro Finansów i Kontroli.

Jedną z ważniejszych działalności AK był wywiad. To z Polski płynęły do Londynu meldunki na temat niemieckich i sowieckich (do czerwca 1941 r.) sił zbrojnych. Przekazywano dane, a także pozyskane części, niemieckiego tajnego uzbrojenia, w tym latających pocisków V-1 oraz V-2.

Niezwykle ważnym fragmentem działalności AK było Biuro Informacji i Propagandy, z rozbudowanymi strukturami zbierającymi informacje, ale także z Tajnymi Wojskowymi Zakładami Wydawniczymi. Tu warto wspomnieć o akcji „N” – wymierzonej przeciwko Niemcom. Polegała na wydawaniu prasy w języku niemieckim, przeznaczonej dla Niemców, podającej mylne i nieprawdziwe informacje.

Okręgi AK funkcjonowały głównie na terytorium II Rzeczypospolitej, ale warto pamiętać o istnieniu, choć przez stosunkowo krótki czas, Okręgów Armii Krajowej: Węgry i Berlin.

Obok struktury terenowej ZWZ-AK istniały także specjalnie powoływane w jej ramach formacje. Jedną z nich był tworzony od 1940 r. Związek Odwetu, następnie Kedyw – Kierownictwo Dywersji. Działalność tych formacji wykraczała poza tereny państwa polskiego. Zamachy bombowe w Berlinie i Wrocławiu przeprowadzone przez żołnierzy Armii Krajowej odbiły się sporym echem w okupowanej Europie.

Władze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, za pośrednictwem m.in. podręczników szkolnych, przedstawiało zniekształcony i wypaczony obraz działalności Armii Krajowej oraz jej przywódców. W szczególnym stopniu skierowały swą uwagę w stronę młodzieży.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

Poprzedni

Nr 3(663), 12 – 26 luty 2021

Następny

Radny apelował – „nie przeszkadzajmy!

Ostatnie z

Zawody latawcowe

Dziś, w niedzielę, na lądowisku w Powodowie odbyły się zawody latawcowe.

Piękna jest Polska

O tym, że Polska jest piękna nie trzeba przekonywać. Skończyło się lato, zostały wspomnienia z krajowych

0 0.00